Pondělí, 4. července, 2022

Příslušníci Vězeňské služby dostanou peníze za eskorty, policisté a hasiči za cizineckou a humanitární agendu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

O proplacení přesčasů příslušníků Vězeňské služby, policistů a hasičů formou mimořádných odměn za služby během nouzového stavu kvůli uprchlíkům z Ukrajiny, zvýšeným kontrolám a předcházení násilí či ostrahu při eskortách vězňů z národů zapojených do války na Ukrajině rozhodla vláda. Ministr vnitra prosadil uvolnění částky 108,6 milionů z vládní rozpočtové rezervy.

Vláda o způsobu proplacení přesčasů rozhodla 6. dubna 2022. Peníze příslušníci sborů dostanou formou mimořádné odměny, jejíž výše se bude odvíjet od počtu odpracovaných hodin přesčas nad rámec pracovní doby.

„U příslušníků Vězeňské služby ČR budou přesčasy proplaceny za zvýšený rozsah kontrol, monitoring předcházení násilí či ostrahu při eskortách vězňů národností, které jsou zapojeny do konfliktu na Ukrajině,“ uvedl k tomu mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.

Mimořádné odměny dostanou rovněž policisté a hasiči. „Vynahradí jim přesčasy, které odpracovali zadarmo,“ uvádí k tomu mluvčí ministerstva vnitra Klára Dlubalová.

Vláda podle její informace schválila návrh ministra vnitra Víta Rakušana na vyplacení odměn, jejichž výše se bude odvíjet od toho, kolik hodin konkrétní policista či hasič odsloužil během nouzového stavu nad rámec své pracovní doby. 

Kvůli nouzovému stavu nemají nárok

„Od počátku konfliktu na Ukrajině a následného přílivu válečných uprchlíků do České republiky jsou policisté a hasiči významně zapojeni do řešení vzniklé krize. Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu však nemají nárok na proplacení 150 hodin přesčas,“ vysvětluje dále mluvčí ministerstva vnitra.

Ministr vnitra Vít Rakušan proto na jednání vlády prosadil uvolnění částky ve výši 108,6 mil. Kč z vládní rozpočtové rezervy. Vyplacena bude příslušníkům Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR formou mimořádných odměn. Konkrétní výše odměny se bude odvíjet od skutečně odvedené práce, zohlední se tak právě služba vykonávaná přesčas.

„Bez enormního nasazení policistů a hasičů bychom krizi způsobenou válkou na Ukrajině nezvládli.  Není ale možné, aby kvůli vyhlášenému nouzovému stavu svoji službu vykonávali zadarmo. Proto přicházíme s mimořádnými odměnami, které jim zadarmo odpracované přesčasy vynahradí,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan.

Policisté například vypomáhají v krajských asistenčních centrech s vyřizováním cizinecké a pobytové agendy, více kontrolují pobytové záležitosti cizinců ve vnitrozemí nebo zajišťují zvýšenou bezpečnost měkkých cílů. Hasiči zase například zajišťují provoz národního asistenčního centra a všech 14 krajských asistenčních center, vybavují místa dočasného nouzového přístřeší, přepravují osoby nebo humanitární pomoc do zahraničí.

V Praze už pobývá 65 000 ukrajinských běženců

Česká republika udělila lidem prchajícím před válkou na Ukrajině 271 828 víz. Na cizinecké policii, kde se do 30 dnů od příjezdu musí ohlásit lidé starší 15 let, se do včerejška zaregistrovalo 157.569 lidí. Údaje dnes zveřejnilo ministerstvo vnitra. Jejich skutečný počet je však podle předsedy vlády Fialy kolem 300 000.

Na základě víz za účelem dočasné ochrany mohou Ukrajinci v zemi pobývat až rok. Zároveň mají přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání, na trh práce a mají nárok na další asistenci, například při ubytování.

Nejvíce Ukrajinců odjíždějících ze své země před válkou je dlouhodobě v Praze. Podle statistik ministerstva vnitra jich k dnešku pobývalo v Praze přes 65.000. Následuje Středočeský kraj s téměř 40.000 uprchlíky a Jihomoravský kraj s více než 26.000 uprchlíky. Nejméně jich je ve Zlínském kraji, Olomouckém kraji a na Vysočině.

Na základě víz za účelem dočasné ochrany mohou Ukrajinci v zemi pobývat až rok. Zároveň mají přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání, na trh práce a mají nárok na další asistenci, například při ubytování.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY