Neděle, 3. července, 2022

BIS zachytila snahy obstarat v ČR zbraně pro země pod sankcemi, mění zákon o službách

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Působnost tajných služeb v „zabezpečování informací o záměrech a činnostech spočívajících v šíření zbraní hromadného ničení a ve zneužití kontrolovaných položek“ zavádí návrh novely zákona o zpravodajských službách. BIS odhalila skryté činnosti ve prospěch zemí a subjektů pod sankcemi, stojí v důvodové zprávě. Tyto činnosti jsou významné pro migraci, radikalizaci obyvatel i terorismus.

Přesné definice a konkrétní pojmy místo obecnosti. V tomto duchu navrhuje BIS změnu zákona o zpravodajských službách. Návrh novely zákona o zpravodajských službách je od 20. května 2022 v připomínkovém řízení.  
V první části návrh formálně slaďuje názvosloví – například místo státního a služebního tajemství užívá nově zavedený pojem utajované skutečnosti.

Zpravodajci budou sledovat záměry

V druhé části návrh rozšiřuje působnost zpravodajských služeb shromažďovat informace nejen o činnostech ohrožujících ochranu utajovaných skutečností nebo bezpečnost či významné ekonomické zájmy ČR, ale rovněž informovat o takových „záměrech“.

Pojem „záměr“ totiž dosud figuroval jen u ohrožení demokratických základů, svrchovanosti a územní celistvosti ČR.

Ve třetí části pak návrh novely přidává jednu zcela konkrétní působnost BIS a Vojenského zpravodajství, totiž zabezpečovat informace „o záměrech a činnostech spočívajících v šíření a zneužití zbraní a střeliva, zbraní hromadného ničení, jejich nosičů, vojenského materiálu, výbušnin a zboží dvojího užití“.

BIS zachytila četné aktivity na území ČR

Podle důvodové zprávy by bylo možné předmětnou působnost podřadit pod zabezpečování informací o bezpečnosti České republiky nebo o dalších činnostech. Přidané písmeno s nově formulovanou působností však zákon konkretizuje: „Navrhované doplnění tedy naplňuje původní zákonodárcův záměr nejdůležitější typy ohrožení bezpečnosti České republiky vyjádřit výslovně,“ stojí v důvodové zprávě.

Jak dále vyplývá ze zprávy, změna se zřejmě nekoná bezdůvodně: „Bezpečnostní informační služba identifikovala četné skryté aktivity rizikových subjektů působících na území České republiky při snaze obstarat sensitivní hmotné i nehmotné technologie, materiály, zařízení a know-how ve prospěch sankcionovaných zemí a subjektů,“ stojí doslova v důvodové zprávě.

Význam pro radikalizaci obyvatel, zločin i migraci

Důvodová zpráva jde však ještě dál, když identifikuje uvedené činnosti jako příčinu válek, migrace, radikalizace obyvatelstva i terorismu.

Podle BIS jde o činnosti, jejich důsledky mohou stát ohrozit: „Protože tyto činnosti mají hlavní význam při vzniku, průběhu a udržování ozbrojených konfliktů, a jsou tak příčinou druhotných problémů s přímým dopadem na bezpečnostní situaci v České republice, jako je vznik migračních vln, nárůst organizovaného zločinu (nelegální migrace, pašování zbraní a dalších komodit, netransparentní finanční transakce atd.) a radikalizace obyvatelstva vyúsťující až k provedení teroristického útoku,“ uvádí se doslova v důvodové zprávě k návrhu novely.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY