Sobota, 28. května, 2022

‚Nepamatuji se, omlouvat se nebudu‘, uvedla u soudu žalobkyně z případu nezákonného stíhání bývalých šéfů ŘSD

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Nic si nepamatuji, ale k žádným nezákonnostem pod mým dozorem nedocházelo, navíc můj postup schvalovali nadřízení a mé návrhy zase soudce. Tak by se dala shrnout výpověď bývalé dozorové státní zástupkyně Jany Jahodové z případu nezákonného stíhání bývalých manažerů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Jahodová vypovídala minulý týden u Obvodního soudu pro Prahu 2, který řeší žalobu bývalého ředitele ŘSD Michala Haly, který se domáhá po státu odškodnění.

U OS pro Prahu 2 proběhlo minulý týden další z jednání v řízení o žalobě o odškodnění, kterého se domáhá bývalý výkonný ředitel ŘSD Michal Hala. V tomto případě se jedná o nezákonné obvinění Haly za přijímání úplatku, porušování povinnosti při správě cizího majetku a z pletichy při veřejné soutěži. Policie pod dozorem státní zástupkyně Jany Jahodové – tehdy přidělené na stáž k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze (VSZ) – měla za to, že Hala se těchto skutků spolu s dalšími obviněnými nejprve dopustil tím, že v jednom případě nestavěl odpočívadla na dálnicích pro stát, aby pak Halu obvinila souběžně z toho, že nedostatečně odstraňoval administrativní a legislativní bariéry, které měly takové výstavbě naopak bránit.

Obě obvinění byla po několika letech zrušena Nejvyšším státním zastupitelstvím (NSZ) a Ministerstvo spravedlnosti posléze uznalo, že došlo k nezákonnému trestnímu stíhání a Halovi vyplatilo částečné odškodnění. Toho se Hala nakonec domohl i v případě nezákonného obvinění z držení dětské pornografie, které u něj měla policie za velmi podivných okolností nalézt při domovní prohlídce.

Nic si nepamatuje

K OS pro Prahu 2 se minulý týden ve čtvrtek konečně dostavila jako svědkyně tehdejší dozorová státní zástupkyně Jana Jahodová. Na většinu otázek Haly a jeho advokáta Jana Szewczyka však Jahodová reagovala tak, že si nic nepamatuje a odkazovala se na dozorový spis. Popřípadě se hájila tím, že jako státní zástupkyně dávala pouze návrhy a domovní prohlídky či vazbu pak vždy schvaloval soudce. Jak však po skončení její výpovědi konstatovala soudkyně, během její dvacetileté kariéry se jí ještě nepodařilo od státního zastupitelství dozorový spis pro účely sporů o odškodnění za nezákonná trestní stíhání získat. Stejně tak je namístě připomenout, že návrhy podávala Jahodová u soudu, který si sama vybrala a v jehož obvodu, jak přiznala, začínala jako okresní státní zástupkyně.

Jahodová, která působila na VSZ v letech 2011-13, si při výpovědi zpočátku nevzpomněla ani na jména vyšetřujících policistů. A to přestože jejich působení provázely konflikty, podněty ke GIBS i závažná obvinění z nátlaku na klíčovou svědkyni. Nevzpomněla si, zda s ní policisté konzultovali text o zahájení trestního stíhání, jak se Hala dostal mezi podezřelé, mezi kterými původně nefiguroval, ani na to, že některé vyšetřovatele nechala z případu odvolat.

„To, co mi tady bude žalobce předkládat, tak já vůbec nevím, zda jsou všechny, které s věcí souvisí a já na základě nějakého výcucu bez dozorového spisu se k tomu nemohu vyjádřit. Můj postup je zdokumentován v dozorovém spise,“ reagovala Jahodová, když jí chtěl Halův advokát odcitovat či předložit dokumenty z vyšetřování.

Svědkyně měla ovšem i světlé chvilky, a to když byla konfrontována s obviněními některých bývalých vyšetřovatelů na její adresu. Případ totiž v jisté fázi převzali jiní policisté, kteří měli v postupu svých předchůdců odhalit nezákonnosti a údajné manipulace. „Ke Kotrčovi se vyjadřovat nebudu, dovedl tu věc tam, kde je, není nezávislý svědek, spolupracuje s obhajobou,“ odpověděla například Jahodová. A vyslovila podezření, že spis k případu je nyní v důsledku manipulací tohoto expolicisty nekompletní.

Expolicista Kotrč před soudem vypověděl, že Jahodová byla o nezákonnostech při vyšetřování Haly a spol. informována. „Řekla, že to nejde vyloučit, protože je to to jediné, co na něj v současné době máme,“ uvedl například Kotrč u soudu, když popisoval, jak měl Jahodové navrhovat vyloučení případu držení dětské pornografie z vyšetřování korupce.

Obvodní soud pro Prahu 2 Foto: ŠJů, Wikimedia Commons

Obcházení zákazu výslechu

Dotazy na Jahodovou směřovaly i k okolnostem, za nichž byl proveden výslech dvou klíčových svědků, na jejichž výpovědích bylo trestní stíhání postaveno. Halu a jeho advokáta například zajímalo, proč byl v režimu utajeného svědka vyslýchán zaměstnanec advokátní kanceláře Jan Souček, aniž by ovšem byl svým klientem zbaven mlčenlivosti.
A zda tedy právě tento postup nebyl obcházením tohoto zákazu výslechu, na který měl sám Souček vyšetřovatele upozorňovat. „Jediný důvod byl, že byl zaměstnancem advokátní kanceláře. Psala jsem na to úvahu do dozorového spisu, jedním z účelů tohoto postupu byl zákon o praní špinavých peněz, kde byla výjimka pro osoby, které jsou zaměstnanci advokátní kanceláře a nejsou v postavení advokátů,“ vysvětlila postup Jahodová.

Další svědkyně obžaloby se v průběhu vyšetřování svěřila policistům, že při prvním výslechu – který byl navíc veden jako neodkladný a neopakovatelný úkon, aniž by ovšem byl přítomen soudce – byla pod nátlakem policistů. Samotný záznam o této výpovědi svědkyně má pouhé dvě strany, přičemž měl probíhat šest hodin. Před soudem pak svědkyně uvedla, že policisté jí měli říci, že by se také nemusela už podívat za dětmi, pokud nebude spolupracovat. „Měla jsem strach, podepsala jsem to, co mi policie řekla. Řekli mi, že všechno to jsou beztak hajzlové a mám je přestat bránit,“ popisovala soudu tehdejší průběh výslechu.

„Nebyla jsem nikdy přítomna výslechu svědka, který by byl pod nátlakem policie či státního zástupce. Nikdy jsem neobdržela od této svědkyně žádný podnět ohledně postupu policii, nikdy nebyly od svědkyně žádné indicie ohledně nestandardních okolností výslechu. Svědkyně neměla důvod nepožádat mne či vedoucího státního zástupce o zjednání nápravy,“ uvedla k tomu Jahodová. A zároveň naznačila, že má podezření, že svědkyně možná změnila výpověď účelově.

Pravda o tzv. Halově seznamu

Bývalá dozorová státní zástupkyně také uvedla, že necítila potřebu uvádět na pravou míru nepravdivé informace médií ohledně údajné existence tzv. Halova seznamu, na kterém měly figurovat úplatky a uplácené osoby v souvislosti se stavebními zakázkami ŘSD. Jakkoliv už tehdy věděla, že jde o nepravdivé informace, protože žádný takový dokument při vyšetřování nalezen nebyl. „Tuhle bublinu si vytvořila média. Neměla jsem potřebu to dementovat,“ prohlásila u soudu Jahodová.

„Nepamatuji si, na jakém právní úvaze jsem dospěla k závěru, že stavět čerpací stanice do majetku státu je povinností ŘSD. Celou dobu nade mnou byl vykonáván dohled NSZ, za celou dobu se nestalo, že by mi něco vytknuli. Dva roky po mně na VSZ se také patrně někdo mýlil. Stejného názoru byl soudce, který prodlužoval vazbu,“ hájila svůj postup coby dozorové státní zástupkyně Jahodová s tím, že v žádném případě necítí potřebu se Halovi omluvit. „Necítím se odpovědná, nemám potřebu se Halovi omluvit, každé trestní stíhání má dopady na osobní životy stíhaných osob,“ prohlásila Jahodová.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY