Sobota, 28. května, 2022

Odbory napadly smlouvu ČEZu na dodávky tepla pro Havířov: Primátor narušuje hospodářskou soutěž, obáváme se rozkopaného města i zdražení

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Dojde k neekologickému a neekonomickému řešení, lidé hrozí, že se z Havířova odstěhují, varuje předseda Samostatné odborové organizace Teplárny Karvinná Ladislav Kugler. Kvůli plánovaným změnám dodávek tepla pro Havířov s kolegy podal podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Chce prověřit smlouvu se společností ČEZ ESCO, kterou zastupitelé Havířova těsně schválili na svém posledním zasedání v roce 2021. Podle odborů kontrakt narušuje hospodářskou soutěž.

Primátorovi Havířova Josefu Bělicovi není o prověřování ze strany ÚOHS nic známo, rovněž ČEZ ESCO nemá žádné informace o tom, že ÚOHS zahájil jakékoliv řízení. “Není mi znám důvod, proč by kontrakt měl být v rozporu s hospodářskou soutěží” řekl primátor Bělica České justici.

V Havířově má dojít ke změně způsobu dodávek tepla do domů zásobovaných Teplárnou Karvinná. Město se chystá vybudovat desítky nových lokálních zdrojů spalujících zemní plyn a dalších jednotek. Havířov tak chce obyvatele odpojit od centrálního zdroje tepla. Kritici ale namítají, že nové řešení přinese vyšší ekologickou zátěž pro Havířov. “V Teplárnách Karvinná, které dodávají teplo pro Havířov, pracuji od roku 1979. Celou dobu se tu všichni zaměstnanci snaží, aby dodávky tepla a teplé vody jak na Havířov, tak Karvinou, byly bezporuchové. Žádnou poruchu si já osobně za celou dobu nepamatuji. Vždy jsme se také snažili, aby ceny tepla byly co nejnižší,“ říká šéf odborů Ladislav Kugler s tím, že kvůli novému řešení, které prosazuje primátor Havířova Josef Bělica hrozí nejen rozkopání celého města, ale i zdražení dodávek tepla.

Náklady podle Kuglera budou navíc mnohem vyšší, než primátor deklaruje. Zatímco rozvody tepla nyní mají zůstat v majetku města, nové kotle na zemní plyn bude vlastnit nový podnik ENVEZ. Město v něm bude mít minoritu, většinový 51procentní podíl získá ČEZ ESCO. Podle kritiků této spolupráce je akcionářská smlouva nevyvážená z hlediska práv a povinností obou stran, prospěch ze spolupráce tak bude mít hlavně ČEZ ESCO. „Jde jednoznačně o akci pana primátora. Rozkopat Havířov, udělat tam nové rozvody a mít tam ty kogenerační jednotky, to bych se asi odstěhoval. Což tvrdí hodně našich zaměstnanců, že se raději odstěhují,“ uvedl Kugler.

Obavy má také o to, že řešení se zemním plynem není kvůli současné politické situaci bezpečné. „Dnes vidíme, že občané, kteří si udělali plynové kotelny, tak se zpátky vracejí k centrálnímu zásobování. A my máme možná nejlepší centrální zásobování teplem oproti jiným zemím,“ varuje šéfodborář s tím, že možným řešením by byly fluidní kotle. „To je multipalivový mix, který zaručuje, že kdyby něco bylo dražší, tak my zvolíme to levnější,“ vysvětluje. Česká justice měla možnost do podnětu pro ÚOHS nahlédnout. Narušení hospodářské soutěže odbory vidí hned v několika případech. Například v tom, že město, respektive Havířovská teplárenská společnost, předá kontrolu nad svým majetkem. Dojde také k zajištění změny nástrojů územního plánování a k umožnění investiční a výstavbové činnosti ENVEZ a zejména skupiny ČEZ, která tak bude moci postavit kogenerační jednotky a související infrastrukturu. Město se také zavázalo, že ve prospěch soukromé společnosti ENVEZ a zejména skupina ČEZ změní územně plánovací dokumentaci a umožní postavit kogenerační jednotky a související infrastrukturu. “Samozřejmě to dopadne na obyvatele. Nebudou se dělat věci, které by město mělo dělat pro občany, ale vše se bude dávat na tohle. To si myslím občanům nic dobrého nepřinese,“ reaguje Ladislav Kugler.

Primátor Havířova Josef Bělica Foto: Havířov

Žádná ze stran není oprávněna smlouvu ukončit či od ní odstoupit. Do procesu nesmí vstoupit třetí strana. Smlouva také umožní faktickou kontrolu dodávek tepla pro skupinu ČEZ, resp. jakékoliv porušení smlouvy povede k možnosti uplatnit právo skupiny ČEZ k odkupu akcií. „Účastník totiž svým výše popsaným jednáním nejen vytvořil nerovné podmínky pro různé soutěžitele na trhu, ale nad to se ještě bude přímo podílet na jejich dalším znevýhodňování tím, že sám vstoupil do jednoho ze soutěžitelů na trhu a ve vztahu ke druhému akcionáři se v Akcionářské smlouvě zavázal aktivně podílet na takovém omezování hospodářské soutěže,“ stojí v podnětu. Dalším rizikem jsou garance splacení bankovních úvěrů ze strany města v řádu stovek milionů korun. ČEZ ESCO získá dvoutřetinové zastoupení v představenstvu a dozorčí radě podniku ENVEZ, což neodpovídá poměru 51 procent akcií ČEZ ESCO a 49 procent v držení města.

Plánované kogenerační jednotky na zemní plyn přitom budou ve stoprocentním vlastnictví firmy ČEZ Energo. “Toto zásadně odmítám. Není mi znám důvod, proč by měl být v rozporu s hospodářskou soutěží. Spolupráce s ČEZ ESCO vychází mimo jiné i z memoranda uzavřeného v roce 2019,“ odpovídá na dotaz o rozporu kontraktu s pravidly hospodářské soutěže primátor Bělica. Rozpor kontraktu s pravidly hospodářské soutěže odmítá rovněž ČEZ ESCO. “Cílem partnerství je hospodářskou soutěž naopak podpořit, a to tím, že společnost ENVEZ připraví alternativní projekt rozvoje městské energetiky se záměrem vytvořit konkurenční prostředí při výběru dodavatele tepla do Havířova po roce 2026. Město vybere dodavatele tepla na základě veřejné zakázky, v níž uspěje ten, kdo nabídne výhodnější podmínky. Konkurenční prostředí zajistí, že město nebude závislé na nabídce jediného monopolního dodavatele” píše ve vyjádření pro Českou justici ČEZ ESCO.

Jenže právě v tom je kritiky spatřován velký problém, že se zjednodušeně řečeno právě ČEZ bude podílet na přípravě a stanovení parametrů výběrového řízení, ve kterém se následně bude snažit zvítězit. Může docházet k dalšímu zvýhodňování skupiny ČEZ a vyšachování konkurentů ze hry Odbory kontraktu Havířova a ČEZu vytýkají, že se v něm bude jednat “o Účastníka, který funguje na relevantním trhu v trojjediné roli: (i) investora ENVEZ (budoucího uchazeč o dodávky tepla HTS), a zároveň (ii) zadavatele budoucího zadávacího řízení kvýběru dodavatele tepla HTS (stanovící parametry zadávacího řízení a také budoucí odběratel), a zároveň (iii) orgánu veřejné moci (územní celek s přenesenou působností) schopného ovlivnit (a zavazujícího se ovlivnit) získání povolení, souhlasů a licencí kprovozování činnosti společnosti ENVEZ, což je z pohledu stěžovatelů v rozporu s pravidly hospodářské soutěže, principy zadávacího řízení obecně i pravidly chráněnými veřejným zájmem.”

Podezření odborů jde v důsledku utajování detailů kontraktu ze strany města a energetické společnosti ve stížnosti ještě dál. “Je přitom dále možné, že při zřejmé stávající snaze o anonymizování a důvěrnost obsahu těch částí Akcionářské smlouvy, jejichž předmětem je toto diskriminační zvýhodnění, dochází či může dojít k dalším jednáním, jež mají za cíl zvýhodnit soutěžitele ENVEZ či skupinu soutěžitelů ovládaných skupinou ČEZ v rámci hospodářské soutěže na relevantním trhu obecně, resp. v rámci budoucích zadávacích řízení. “Účastník, jako orgán veřejné moci neumožňuje pouze získání výhody v rámci jednoho zadávacího řízení, umožňuje skupině ČEZ v lokalitě města Havířov dlouhodobé působení za přispění veřejných prostředků, ovlivněním své činnosti jako orgánu státní správy (který má ze své podstaty vykonávat svoji činnost nestranně a nezávisle na tržních subjektech) a bez jasného rámce toho, jaký prospěch to Účastníkovi přinese (absence veřejného zájmu). Riziko neúspěchu investičního záměru v podobě neúspěchu v zadávacím řízení pak skupina ČEZ přenáší na Účastníka a nutí ho tím ke krokům, které jsou za hranou nejen pravidel hospodářské soutěže, ale rovněž z pohledu regulace energetického práva a práva spotřebitelského (HTS dodává teplo nejen Účastníkovi, ale i dalším subjektům, z nichž někteří jsou v postavení spotřebitele)” píše se ve stížnosti. Koneckonců již při výběru samotné společnosti ČEZ pro stávající kontrakty s Městem Havířov k žádnému otevřenému výběrovému řízení nedošlo a ČEZ byl jednoduše zvolen na základě politického rozhodnutí komunálních politiků bez transparentní přezkoumatelné soutěže.

Eva Paseková

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY