Neděle, 3. července, 2022

Soud: HIV pozitivní expolicista nemá nárok na odškodnění za své propuštění od policie

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Senát Městského soudu v Praze (MS) rozhodl ve 12 let trvajícím sporu expolicisty, který se domáhá odškodnění za propuštěn od policie poté, co mu byla diagnostikována nákaza virem HIV. „Právem nebýt diskriminován z důvodu svého zdravotního postižení nelze obhajovat zákonu a veřejnému zájmu odporující požadavek na to, aby ve služebním poměru sloužili příslušníci, kteří v důsledku zdravotního postižení dlouhodobě pozbyli zdravotní způsobilost k výkonu služby,“ uvádí se mj. v rozhodnutí soudu.

Podpraporčík někdejšího Útvaru pro ochranu ústavních činitelů Policie ČR podstoupil v závěru roku 2010 lékařskou prohlídku, která u něj diagnostikovala onemocnění virem HIV. Posudková komise proto v prosinci téhož roku shledala, že policista pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost k výkonu služby, a v lednu následujícího roku pak ředitel útvaru rozhodl o propuštění policisty ze služebního poměru.

Ani proti jednomu z těchto rozhodnutí se však policista nijak nebránil.

Až skoro po dvou letech, v červenci 2012, podal na ministerstvu vnitra podnět k zahájení přezkumného řízení ohledně svého propuštění, kterému ministr vnitra nevyhověl s konstatováním, že právní předpisy porušeny nebyly.

V březnu následujícího roku ale veřejný ochránce práv shledal, že onemocnění virem HIV, a to i v asymptomatické fázi, je možné považovat za zdravotní postižení, a tedy zakázaný diskriminační důvod ve smyslu tzv. antidiskriminačního zákona.  Zároveň však konstatoval, že antidiskriminační ustanovení zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů představuje lex specialis k antidiskriminačnímu zákonu, a proto na úrovni jednoduchého práva není možné diskriminaci z důvodu zdravotního postižení dovodit. Příslušná ustanovení služebního zákona, včetně vyloučení zdravotního postižení ze seznamu diskriminačních důvodů a automatické ukončení pracovního poměru z důvodu onemocnění virem HIV, tak jsou podle veřejného ochránce práv v rozporu jak s ústavním pořádkem, tak i právem EU. 

Požadoval náhradu za újmu

Expolicista se proto v červnu 2013 obrátil s nároky z diskriminace na svůj bývalý útvar, který jeho žádost předal ministerstvu vnitra. To mu v červenci 2013 sdělilo, že jeho nárokům nelze vyhovět. V září téhož roku expolicista podal u Obvodního soudu pro Prahu 7 (OS) žalobu, kterou se domáhal zadostiučinění v podobě konstatování, že vydáním lékařského posudku a následným propuštěním ze sboru byl diskriminován. Požadoval také zaplacení náhrady za nemajetkovou újmu ve výši 500.000 Kč.

OS nejdříve řízení zastavil s tím, že není dána pravomoc soudů. K odvolání obou stran sporu bylo uvedené rozhodnutí usnesením Městského soudu v Praze (MS) v dubnu 2014 změněno tak, že se řízení nezastavuje. V květnu 2017 pak OS pro Prahu 7 žalobu zamítl z důvodu, že žalobce nebyl diskriminován, což následně potvrdil i MS v Praze. Nejvyšší soud (NS) ovšem v srpnu 2018 rozhodnutí obou soudů zrušil a řízení zastavil s argumentem, který měl původně OS, tedy že není dána pravomoc soudů. NS věc zároveň postoupil policejnímu prezidentovi. Expolicista pak podal ústavní stížnost spojenou s návrhem na zrušení části zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit