Sobota, 28. května, 2022

Soud zrušil pokutu Samkové za prokletí velvyslance. Profesní komora uplatňuje vyšší morální standardy, namítá ČAK

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Městský soud v Praze zrušil rozhodnutí Odvolacího kárného senátu České advokátní komory (ČAK), jímž bylo potvrzeno rozhodnutí kárného senátu Kárné komise ČAK, podle něhož se advokátka Klára Alžběta Samková dopustila kárného provinění tím, že v roce 2016 na půdě parlamentu proklela tureckého velvyslance. Podle zástupců ČAK je to důkazem toho, že Komora uplatňuje na advokáty a advokáty vyšší morální standardy, než soud.

Podle ústního odůvodnění rozsudku Městského soudu v Praze, jehož písemné vyhotovení zatím ČAK nemá k dispozici, nebylo jednání Samkové kárným proviněním, neboť je nevyslovila při výkonu advokacie.

„Soud prvoinstanční i odvolací rozhodnutí kárných senátů České advokátní komory zrušil, a to z důvodu, že se u mne evidentně jednalo o politické prohlášení, které mělo přímou návaznost na moje předcházející vystoupení v Poslanecké sněmovně. Soud konstatoval, že moje jednání se žádným způsobem netýkalo výkonu advokacie, takže mým kárným stíháním Česká advokátní komora přestoupila své pravomoci. Dále soud uvedl, že nebylo prokázáno, ba ani prokazováno, že by moje jednání jakýmkoliv způsobem poškodilo pověst advokátního stavu nebo České advokátní komory,“ uvedla na svém Facebooku Klára Samková.

Městský soud v Praze má na rozdíl od kontrolních a kárných orgánů ČAK za to, že za svá veřejná vyjádření pronesená mimo výkon advokacie není advokát kárně odpovědný, bez ohledu na jejich obsah. „Tento případ je jedním z dokladů toho, že sami advokáti jsou připraveni, prostřednictvím nezávislých orgánů stavovské samosprávy, uplatňovat na chování a jednání advokátů vyšší morální standardy než Městský soud v Praze,“ komentovala rozhodnutí soudu mluvčí ČAK Iva Chaloupková s tím, že názor, že jednání advokátů v běžném životě, která snižují důstojnost advokátního stavu, jsou nepřijatelná a jsou porušením povinností advokáta stanovených v článku 4 odst. 1 Etického kodexu, bude Česká advokátní komora zastávat i nadále.

Podrobnější argumentaci k závěrům Městského soudu v Praze uvede ČAK případně po doručení písemného vyhotovení citovaného rozsudku.

Pokutu 25 tisíc korun udělil Samkové kárný senát ČAK, advokátka se proti verdiktu odvolala. Odvolací kárný senát původní rozhodnutí potvrdil a zdůraznil, že Samková porušila základní etické principy, kterými je advokát povinen se řídit.

V projevu, který zazněl 7. června 2016 před tureckou ambasádou, Samková na adresu velvyslance Ahmeta Bigaliho uvedla: „Proklínám vás, proklínám vás, proklínám vás. Umřete dřív, než zplodíte syny, a umřete beze cti.“

Shromáždění zhruba padesátky lidí před velvyslanectvím se konalo kvůli možnému postihu Samkové za to, že na sněmovním semináři zařadila islám na úroveň totalitních režimů. Velvyslanec totiž po semináři označil vyjádření Samkové za urážku islámu a vyzval k jejímu vyšetřování. Policie věc později odložila s tím, že výroky byly v mezích svobody projevu.

S Českou advokátní komorou se Samková už soudí kvůli jiné kárné žalobě.

Eva Paseková

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY