Neděle, 3. července, 2022

Soudce vytvořil „sofistikovaný styl práce“, jak nesoudit. Kárný senát mu snížil plat

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Se snížením platu o 10 procent na tři měsíce odešel tento týden od kárného senátu Nejvyššího správního soudu (NSS) soudce Okresního soudu Praha-západ Zdeněk Blažek. Kárný senát v čele s předsedou Tomášem Langáškem akceptoval dohodu, kterou se soudcem uzavřel kárný žalobce, předseda Krajského soudu v Praze (KS) Ljubomír Drápal. Soudce Blažek se měl dopustit průtahů v desítkách případů.

Od soudce se očekává, že bude soudit, tedy vést efektivně řízení tak, aby vytvořil buď prostor k dohodě, anebo mohl v co nejkratší době spor sám rozhodnout. Před kárným senátem se však již vyskytl případ soudce, který si svoji úlohu vyložil tak, že strany sporu „usmíruje“ tím, že se bude vyhýbat rozhodnutí.

I v případě soudce OS Praha-západ Zdeňka Blažka se podle kárného žalobce jednalo o něco obdobného. Soudce si měl podle zjištění z kontrol, které vedení KS provedlo na OS minulý rok zjara a následně speciálně v senátě kárně řešeného soudce v létě, vytvořit „poměrně sofistikovaný styl práce“, jehož smyslem bylo vyhnout se samotnému projednávání věci. Soudce měl provádět typizované bezúčelné procesní úkony a několikanásobně vyzývat účastníky k vyjádření. Na prvním jednání pak měl vždy strany upozorňovat na komplikace spojené se soudním řešením věci a apelovat na smírné řešením s nabídkou na odročení či mediaci.

Soudce se hájil tím, že se vždy jednalo o potřebné úkony a pokusit se o smír mezi stranami vnímal jako svoji povinnost. Na prvním jednání seznamuje strany se svým pohledem na věc ohledně nesporných a sporných skutečností, jak je bude poučovat na doplnění tvrzení či jaké důkazy je třeba označit. Zároveň na svoji obhajobu uvedl, že polovina věcí, v nichž strany vede ke smírnému řešení, smírem skutečně skončí.

Přes tyto výhrady ke kárné žalobě však soudce vyjádřil ochotu se dohodnout na kárném provinění a opatření, což akceptoval i kárný žalobce. Návrh, který původně čítal 34 průtahových věcí, byl redukován na 32 a kárné opatření snížení platu bylo zmírněno z 20% na 6 měsíců na 10% na 3 měsíce.

Kárný senát předloženou dohodu o kárném provinění a opatření akceptoval, přestože vyhodnotil kárné provinění soudce jako závažné, a to především s ohledem na jeho délku i rozsah. Jakkoliv proto považoval navržené opatření za mírné, neshledal v něm exces. Přihlédl také k projevené sebereflexi soudce i k tomu, že se podle vyjádření předsedkyně OS snaží svůj styl práce změnit a nedostatky odstranit.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY