Sobota, 28. května, 2022

Společným zájmem je hledání spravedlnosti, řekla Bradáčová na prvním novodobém Sjezdu českých právníků

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Právnické profese hledaly platformu, kde by docházelo k mazání animózních stavů. Zástupci všech komor a spolků se proto dnes sešli ve Velké aule pražského Karolina, aby po necelém století obnovili tradici Sjezdu českých právníků a navázali novodobý kolegiální dialog právníků napříč profesemi za účelem hlubší reflexe principů, na nichž stojí práce a poslání právníka.

To, že se sjezd podařilo uskutečnit v době aktuálního konfliktu na Ukrajině, označil předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský za „nechtěný, ale dobrý efekt“. Rusko je podle jeho slovem agresorem a vede „barbarskou válku“. Právnické profese se podle něj společně cítí odpovědné za stav demokratického právního státu, a to nejen Česka.

S myšlenkou na obnovení sjezdu přišel bývalý šéf České advokátní komory Vladimír Jirousek. V budoucnu by se sjezdy podle něj mohly odvíjet tak, že jednotlivé sekce na nich představí legislativní koncepce, které se stanou respektovaným základem jak ze strany zákonodárců a veřejné správy, tak i společnosti.

Soudci, státní zástupci, advokáti, notáři či exekutoři se dnes sešli v pražském Karolinu na obnoveném Sjezdu českých právníků Foto: Česká advokátní komora

Podle čestné prezidentky Soudcovské unie Daniely Zemanové je dnešní sjezd vyjádřením toho, že právnické profese cítí potřebu spolupracovat na nejzávažnějších problémech. Občana podle ní zajímá ochrana práv jako celek. „Proces nebude tak dobrý, pokud si budeme každý hlídat jenom to své,“ podotkla soudkyně.

Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová doplnila, že společným zájmem právníků je hledání spravedlnosti. „Chceme deklarovat, že pokud by některá z právnických profesí byla ohrožena ve své nezávislosti, ostatní jí vyjádří solidaritu,“ doplnila.

Historie právnických sjezdů v Čechách a na Slovensku sahá až do roku 1904 a tato setkání byla vždy zásadním příspěvkem k rozvoji legislativy a odpovídající aplikace právního řádu. I proto o obnovení sjezdů rozhodly v roce 2021 všechny justiční právnické komory a spolky– Česká advokátní komora, Notářská komora ČR, Exekutorská komora ČR, Soudcovská unie ČR, Unie podnikových právníků ČR a Unie státních zástupců ČR v čele s Jednotou českých právníků. Zvolily nadčasové a aktuální situaci velmi přiléhavé téma obnoveného sjezdu: „Právníci – odpovědnost nejenom profesní, ale i společenská, a institucionální pojistky jejich nezávislosti.“ Zejména v dnešní době právnický stav jako celek cítí zvýšenou odpovědnost za úroveň právního státu a za zachování demokratických hodnot, na nichž stojí svobodná pluralitní společnost.

Sjezd zahájil předseda Pražského sdružení Jednoty českých právníků JUDr. Martin Foukal, který připomněl, že stejně jako v minulosti se i nyní sjezd koná v těžké době, kdy se očekává aktivní přístup právníků. „Pro právníky je invaze na Ukrajinu výzvou k mobilizaci jejich zbraní, kterými jsou právní prostředky sloužící k ochraně práva, spravedlnosti, a především míru mezi národy. V této situaci považuji roli právníků za mimořádně důležitou,“ uvedl.

JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c., předseda Jednoty českých právníků v úvodním projevu sjezdu připomněl: „My, právníci, ctíme zásadu vázanosti státu právními pravidly a je naším posláním stanovit obsahové předpoklady takových pravidel. Těmito předpoklady jsou ideje spravedlnosti, demokracie a lidské důstojnosti. Nepovažuji tudíž za zbytečné opakovaně připomínat, že demokratický právní stát je podmíněn především principy ochrany základních práv a svobod.“

Následně před plénem, v němž zasedli také zástupci Nejvyššího a Ústavního soudu SR, předseda Slovenské advokátní komory a další významní čeští a slovenští justiční činitelé a dvě stovky delegátů – členů všech profesních justičních organizací a spolků, vystoupili předseda Senátu Parlamentu ČR, RNDr. Miloš Vystrčil, dále rektorka UK, profesorka MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., a prorektor UK, profesor JUDr. Jan Kuklík, DrSc. Děkan Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., pak obohatil program o přednášku objasňující historii právnických sjezdů v českých zemích a na Slovensku.

Zástupci všech justičních právnických komor a spolků se shodli na tom, že by do budoucna nemělo zůstat u ojedinělé akce, ale budou dělat vše pro to, aby se sjezd stal znovu tradicí.

(epa, čtk)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY