Neděle, 3. července, 2022

Vláda podpořila novelu služebního zákona, která ruší odborné náměstky

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Koaliční poslaneckou novelu služebního zákona, která mimo jiné ruší odborné náměstky na ministerstvech a škrtá omezení v počtu politických náměstků, dnes vláda podpořila. Novinářům to po zasedání kabinetu řekl premiér Petr Fiala (ODS). Předloha předpokládá i další změny ve státní službě. Týkají se například zavedení funkčního období pro vedoucí úředníky a zrychlení výběrových řízení na obsazení míst ve státní správě.

Z odborných náměstků, tedy náměstků pro řízení sekcí, by se stali od ledna podle novely vrchní ředitelé sekcí. Koalice chce zároveň zrušit omezení, podle kterého člen vlády může mít nejvýše dva politické náměstky. Předkladatelé poukazují na to, že náměstek člena vlády nyní nemá významné pravomoci. V navrhovaném pojetí by představoval „přemostění mezi politickou částí moci výkonné a mezi úřednickým a zásadně apolitickým aparátem“, stojí v důvodové zprávě.

Zrušení odborných náměstků by přineslo i změnu označení například náměstka ministra vnitra pro státní službu, takzvaného superúředníka. Byl by nejvyšším státním tajemníkem. Fiala uvedl, že předpis by měl vést k větší flexibilitě flexibilitě, zjednodušit a zrychlit proces vstupu do státní služby. „Vláda tuto poslaneckou iniciativu jednoznačně podporuje,“ řekl premiér.

Vláda doporučuje při dalším projednávání novely případné doplnění služebního zákona o výslovnou úpravu zastupování vedoucího úřadu vlády. Zákonodárci by se měli zaměřit rovněž na ustanovení o možném zastupování člena vlády při jednání parlamentních orgánů vrchním ředitelem sekce, když ústava pojednává výhradně o zastupování náměstkem. „V neposlední řadě by se v dalším legislativním procesu měl zevrubně diskutovat též vztah návrhu zákona k závazkům České republiky vyplývajícím z jejího členství v Evropské unii,“ stojí ve vládních materiálech.

Funkční období vrchních ředitelů sekcí a dalších vedoucích státních úředníků by předloha omezila na pět let. „Cílem nové úpravy je zvýšení flexibility ve státní službě a efektivity jejího výkonu. Nová úprava přinese do státní služby prvek vnitřní konkurence, která bude motivovat představené k udržování či zvyšování úrovně výkonu služby,“ tvrdí předkladatelé. Státní správa by se navíc měla podle předlohy více otevřít pro odborníky zvenčí.

Zrychlení výběrových řízení na pozice ve státní službě chce koalice dosáhnout například zkrácením lhůty pro podávání přihlášek, elektronickou komunikací nebo rozšířením možností v omezení počtu uchazečů, kteří jsou přizváni na pohovor. Zaniknout by měl institut námitek proti průběhu a výsledku výběrového řízení, adepti by mohli využít stížnost podle správního řádu. Běžná úřednická místa by se obsazovala podle novely ve zjednodušeném výběrovém řízení.

Předloha rovněž rozšiřuje možnosti pro slaďování rodinného a osobního života se státní službou. Upravuje služební studijní volno.

Obecným cílem novely je podle předkladatelů „vytvořit předpoklady pro ještě hlubší depolitizaci a profesionalizaci státní služby, motivovat státní zaměstnance k dalšímu profesnímu rozvoji a k vyšší kvalitě vykonávané služby a posílit v tomto ohledu i odpovědnost představených“.

(čtk)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY