Neděle, 3. července, 2022

Kárný senát udělil důtku obžalovanému soudci Knaiflovi, ten přiznal psychické problémy

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS) dnes uložil důtku soudci Karlu Knaiflovi z Krajského soudu v Brně. Kárnou žalobu podal předseda Nejvyššího soudu Petr Angalossy kvůli tomu, že Knaifl včas nesplnil oznamovací povinnost podle zákona o střetu zájmů. Majetkové oznámení za rok 2020 podal zhruba s měsíčním prodlením. Opozdil se také o rok dříve, kdy mu Angyalossy udělil výtku a varoval, že v případě opakování hrozí kárná žaloba. Knaifl čelí obžalobě kvůli sexuálnímu nátlaku na nezletilou a dalším skutkům.

Důtka je nejmírnější kárný postih. Knaifl řekl, že rozhodnutí kárného senátu akceptuje a pokládá za spravedlivé. Kauzu údajného sexuálního nátlaku, kvůli které je dočasně zproštěn funkce a čelí obžalobě, komentovat nechtěl, odkázal na svého právního zástupce. Obviněn je z trestných činů sexuálního nátlaku ve stadiu pokusu, ohrožování výchovy dítěte, zneužití pravomoci úřední osoby a výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií.

Předseda kárného senátu David Hipšr uvedl, že případy, kdy soudci nedodrží lhůtu pro podání majetkového prohlášení, mohou naplnit znaky kárného provinění, ale nikoliv vždy. „Tyto případy se vzpírají nějakému zobecnění, vždy je potřeba postupovat s ohledem na konkrétní okolnosti,“ řekl Hipšr. U Knaifla označil za přitěžující okolnost to, že lhůtu promeškal dvakrát.

„Právě soudci v první řadě by měli dodržovat zákonné lhůty,“ řekl Angyalossy. Připomněl, že povinnost podávat majetková přiznání mají soudci už několik let, nejde tedy o žádnou novinku.

Knaifl prodlení nepopíral, jeho právní zástupce Stanislav Požár však vyjádřil názor, že chyba není tak závažná, aby naplňovala znaky kárného provinění. Knaifl kárnému senátu řekl, že loni měl psychické problémy, které vyvrcholily v souvislosti se zahájením trestního řízení vůči jeho osobě.

„Byl to tak zásadní zásah do mého života, že jsem této své povinnosti nevěnoval náležitou pozornost, kterou jsem jí věnovat měl,“ řekl Knaifl. Od loňského července je dočasně zproštěn funkce.

Průběžná majetková oznámení za minulý kalendářní rok podávají soudci nejpozději do 30. června následujícího roku. U přiznání za rok 2020 nedodrželo lhůtu 43 soudců či soudkyň. Angyalossy pak v každém individuálním případě rozhodoval o možnosti udělení výtky. Zohlednil zdravotní a osobní důvody, které některým soudcům znemožnily splnit povinnost včas. Výtku nakonec udělil 13 soudcům, na Knaifla kvůli opakovanému pochybení podal kárnou žalobu.

(epa, čtk)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY