Středa, 17. srpna, 2022

NS: Za hanobení druhého na internetu nese odpovědnost autor, pokud není zaměstnancem média

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Za hanobení a neprokázaná tvrzení o druhé osobě na internetu nebo v tisku nese odpovědnost jejich autor, pokud není zaměstnancem média. Případnou odpovědnost vydavatele to však nevylučuje. Právní větu z případu dvou zastupitelů, z nichž jeden byl navíc radní a druhý novinář píšící pro Slánské noviny, schválilo v červnu občanskoprávní kolegium Nejvyššího soudu. Žádný předpis pro výlučnou odpovědnost provozovatele webu není.

V případu šlo o text zveřejněný na webu, kde společnost SLAN group s. r. o provozuje Slánské noviny. Jak vyplývá z popisu případu, k hanobení zastupitelů z ČSSD na internetu došlo před obecními volbami v roce 2018. Výroků o radním a místostarostovi ve Slánských novinách, kteří údajně přihrávají peníze města rodině, se dopustil rovněž zastupitel a současně novinář z opozice.

V článku bylo mimo jiné uvedeno, že žalobce „za pomoci pana místostarosty Z. (oba ČSSD) přihrál řadu investic z kasy města (za desítky milionů) pro firmu svých rodinných příslušníků… Nepamatuji, že by se zastupitel (a už vůbec ne radní) ucházel o obecní zakázky pro rodinnou firmu, natož aby je získal“,“ stojí v rozsudku Nejvyššího soudu.

Novinář a politik posiloval dojem nekalosti opozice Jak dále vyplývá z rozsudku Nejvyššího soudu, předmětná podezření se neprokázala. „Výrok 1 obsahuje skutková tvrzení, jejichž pravdivost žalovaný neprokázal, a zveřejněním tohoto tvrzení se dopustil zásahu do osobnostních práv žalobce. Nebylo totiž zjištěno, že by žalobce jakýmkoli způsobem zasahoval do výběrových řízení, do uzavírání dodatků ke smlouvám o dílo ve prospěch firmy E., že by ,přihrával´ řadu investic města firmě svých rodinných příslušníků, ani že šlo o investice za desítky milionů. „Stejně je tomu i pokud jde o hodnotící soudy a vyznění celého článku (včetně výroku 2), kde soud dovodil, že jeho cílem…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit