Neděle, 3. července, 2022

Policie prohledala advokátovu firmu, podle VSZ v Praze je podnikání s šifrovací technikou účasti na zločinecké skupině

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Policisté Národní centrály pro boj s organizovaným zločinem (NCOZ) pod dozorem Vrchního státního zastupitelství v Praze (VSZ) provedli včera prohlídku v sídle firmy CircleTech, která je spojená s advokátem a bývalým ministrem spravedlnosti Pavlem Němcem. Prohlídky v sídle firmy, která vyvíjí a prodává software pro bezpečnou komunikaci CryptoCult, se domáhali s odůvodněním, že dodávkou technologie se firma a osoby s ní spojené dopouštějí zločinu účasti na zločinecké skupině. Podle soudu je však taková konstrukce nesmysl.

Prohlídka v sídle firmy CircleTech, zajišťující software pro bezpečnou komunikaci CryptoCult, souvisí s trestní věcí, v níž „ellitní útvary“ podezřívají z několika trestných činů mj. náměstka pražského primátora Petra Hlubučka.

O prohlídku v budově, v níž firma sídlí, požádal státní zástupce VSZ 8. června, soudce Obvodního soudu pro Prahu 9 návrhu vyhověl 13. června. Ovšem s upozorněním, že konstruování trestného činu účasti na zločinecké skupině tím, že někdo zajišťuje prodej a servis kryptovacího softwaru, nemá oporu v právu.

Orgány činné konkrétně zjistily, že některé podezřelé (a nyní již zčásti obviněné) osoby si pořizují kryptovací software CryptoCult, a to prostřednictvím advokáta Pavla Němce. Ten byl podle policie s těmito osobami také v kontaktu ohledně poruch a oprav tohoto systému.

Předčasné podezření

Státní zástupci VSZ v Praze tedy dospěli k závěru, že když podezřelé osoby dodanou technologii pravděpodobně používají k páchání trestné činnosti, je důvod se domnívat, že se Němec (a firma CirleTech) dodávkou a servisem tohoto softwaru mohl dopustit zločinu účasti na zločinecké skupině. „Státní zástupce v odůvodnění podaného návrhu na vydání příkazu k prohlídce jiných prostor a pozemků v sídle společnosti CircleTech dále rozvinul úvahu o tom, že dosavadní skutková zjištění mohou podporovat důvodné podezření, že JUDr. Pavel Němec se mohl dopustit zločinu účasti na organizované zločinecké skupině,“ uvádí se v odůvodnění rozhodnutí soudu.

„Podle názoru soudce je takové podezření ve vztahu k JUDr. Němcovi i ve vztahu ke společnosti CircleTech s.r.o. přinejmenším předčasné, když podnikání spočívající v dodávkách zařízení pro šifrovanou mobilní komunikaci je samo o sobě legální. Není přitom rozhodné, jaký má být deklarovaný účel šifrování – ochrana důvěrnosti telefonické komunikace nevybočuje z mezí zákona, byť in concreto mohlo být takových mobilních telefonů využíváno také k efektivnější konspiraci členů organizované zločinecké skupiny. Dodavatel technologií (které jsou samy o sobě legální, resp. nejsou zákonem reprobovány) není bez dalšího odpověden (tím méně pak trestně) za případné zneužití takových technologií ke kriminální činnosti,“ odmítl však tyto úvahy soudce OS pro Prahu 9. Podle něho nelze bez dalšího vyvozovat ze styku Pavla Němce s podezřelými osobami jeho vědomé zapojení do organizované zločinecké skupiny a dosavadní zjištění nezakládají ani „důvodné podezření“.

Soudce sice prohlídku v sídle firmy CircleTech povolil, avšak jen proto, že ke schůzkám s podezřelými osobami v dané trestní věci ohledně prodeje a servisu kryptovací technologie došlo a není tak vyloučeno, že by v sídle firmy mohly být nějaké důkazy. Podle soudce si však orgány činné v trestním řízení musí zajistit účast zástupce České advokátní komory při prohlídce, neboť v budově sídlí také advokátní kancelář Pavla Němce.

Podle informací České justice včera k asi hodinové návštěvě policistů v sídle firmy CircleTech došlo. Po zjištění, že se jedná o kryptovací software, který funguje na bázi unikátních šifer, odešli policisté s dvěma listy formátu A4.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY