Neděle, 3. července, 2022

Saturuje, ku*va, generála. Má někoho připraveného, zní v odposleších Redlovy party o generálním řediteli dopravního podniku

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Policejní vyšetřování na pražském magistrátu a Dopravním podniku hlavního města Prahy zasahuje i generálního ředitele městského dopravce Petra Witowskiho. V odposleších z konspiračních bytů sice sám Witowski zachycen není, nicméně parta kolem lobbisty a druhdy pravé ruky mafiána Radovana Krejčíře Michala Redla jej několikrát zmiňuje v souvislosti s údajnými vlastními iniciativami uvnitř městské firmy. V záznamech je zmiňováno jméno podnikatele ve stavebnictví Petra Michovského, ke kterému má Witowski blízko.

S ohledem na to, že podezřelí a stíhaní v kauze Redl a spol. si byli jistí tím, že konspirační byty nemůže policie penetrovat odposlechem, by si podobné poznatky stěží vymýšleli.

Ekonomický deník proto Petra Witowského kontaktoval. Ten se ale odmítl vyjádřit s tím, že je vázán mlčenlivostí, kterou stvrdil policii kvůli vyšetřování.

Kdo je v kauze Redl a spol. stíhán?

Údajná řídící postava celé skupiny: Zlínský podnikatel a spolupracovník Radovana Krejčíře Michal Redl, odsouzený v minulosti za podvody. Vězení se vyhnul díky lékařskému posudku, že je nesvéprávný.

Podnikatel Pavel Kos byl v minulosti odsouzen za daňové podvody, blízký přítel Michala Redla.

Náměstek pražského primátora za hnutí STAN Petr Hlubuček.

Pavel Dovhomilja – podnikatel v IT.

Zakaría Nemrah – podnikatel.

Člen představenstva dopravního podniku a ekonomický náměstek dopravního podniku Matej Augustín. Do firmy byl dosazen Redlovou skupinou prostřednictvím Hlubučka.

Vedoucí jednotky informačních technologií dopravního podniku Luděk Šteffel.

Šéf právního odboru dopravního podniku Dalibor Kučera.

Vedoucí odboru technické správy objektů dopravního podniku Martin Vejsada.

Řidič Michala Redla Ivo Pitrman.

Podnikatel v IT Maroš Jančovič.

Obchodní zástupce firmy Komo-Com Petr Adam. Pár dní po obvinění páchal sebevraždu.

Podnikatel v elektronické bezpečnosti Jindřich Špringl.

5 tisíc eur generálovi

Ekonomický deník zveřejňuje tři pasáže z odposlechů z konspiračních bytů, ve kterých se aktéři kauzy baví o generálním řediteli dopravního podniku Petru Witowském. Jak už jsme uvedli, Petr Witowski na odposleších zachycen není, aktéři rozhovorů ale jeho jméno zmiňují v poměrně zásadních konotacích.

„Při dělení ze dne 22. 7. 2020 hovoří Redl s Kosem mj. o částkách 388, 350 a 400, kterou následně dělí a dále rozpočítávají. Při rozdělování podílů zmiňují ´Maťo podnik´ a ´Dalibor´. Dále Michal Redl říká, že je to nějakých 825 000 a poté říká, že musí 875 vydělit pěti. Následně rozdělují podíly tak, že 5 000 euro generálovi (zřejmě Ing. Petru Witowskému), 2 000 euro Daliborovi (tj. Mgr. Kučerovi) a Slepičákovi (tj. Ing. Hlubučkovi) musí dát aspoň 15 000,“ stojí v jednom ze záznamů odposlechů.

„Špička: ´No, hele, ono to je jedno, většinou tam uvádíme třeba tři vysoký, viď…´ Hlubuček: ´No, hele, rozhodně nejde o to, podívej se, jestli Witowskej má zase s Michovským někoho připraveného, tak ať jdou do prdele, to ti říkám se vší vážností, takže jako,“ zní v další sekvenci odposlechů.

„…To je od Gučiho‘ (pozn. Pavel Dovhomilja). Říkám: ´Pavle, vyser se tady na to, na ty čuráky, vole, škrtni to´. Říkám ´tady se bude jako vycházet vstříc Micháčovi (pozn. podnikatel Petr Michovský), zčásti bude jako hovno, protože saturuje, kurva, generála (pozn. Petr Witowski, generální ředitel DPP, a.s.), zčásti přikryjou i naše věci a pojďme to, kurva, seřadit a sladit, jo. Takže to jsem se tomu pověnoval, jo. (pozn. Redl poté opět ukazuje papír.),“ popisuje děj v konspiračním v bytě třetí pasáž z odposlechů.

Dozorčí rada dopravního podniku začala na sklonku roku 2020 prověřovat některé zakázky stavební firmy Petra Michovského. Proč? Stavební společnost IM-stav získala za cca 4 roky 39 zakázek od dopravního podniku za více než 200 milionů korun. Klasickým výběrovým řízením, kde by soupeřil s konkurenty, IM-stav neprošel, dopravní podnik si tuto firmu sám vybral.

Petr Michovský je dle insiderů z dopravního podniku v dobrých vztazích s generálním ředitelem dopravního podniku Petrem Witowskim. Mimo to je (či byl) partnerem bývalé pražské primátorky Adriany Krnáčové.

Otázky bez konkrétních odpovědí

Ekonomický deník proto Petru Witowskimu poslal soubor otázek.

Ten přetiskujeme zde:

Ekonomický deník měl možnost nahlédnout do sdělení obvinění ve věci Hlubuček a spol. Na několika místech je zmíněno i vaše jméno, a to v souvislosti s tím, že tato „parta“ bojovala v DPP s vámi a Petrem Michovským.

Mohl byste se k těmto pasážím vyjádřit?

Jaký je váš vztah k podnikateli Petru Michovskému či příp. jeho firmám?

Má Petr Michovský či jeho společnosti nějaké zakázky s DPP?

Jak si vysvětlujete vyjadřování aktérů vyšetřování. Máte vy sám v DPP nějaké byznysy, jak naznačují podezřelí?

Vnímal jste, že se v DPP děje něco podivného, nezákonného?

Co konkrétně prosím?

Pokud ano, jak jste zareagoval? Informoval jste např. policii?

Jaká byla spolupráce s Matejem Augustínem?

Registroval jste nějaké signály o možném nezákonném jednání z jeho strany?

Jak DPP naloží se smluvními zakázkami, které mají být dle policie „cinklé“?

Budete revidovat všechny zakázky, související s obviněnými či jen podezřelými?

Jak si vysvětlujete, že nezafungovaly kontrolní mechanismy DPP?

Některé vazby podezřelých na DPP evidentně přetrvávají léta. Jak je možné, že nebyly dosud identifikovány?

Jste vy, nebo někdo z vedení DPP, v kontaktu s Martinem Dvořákem, bývalým GŘ DPP (domlouval schůzku s developerem, na ní měla později padnout korupční nabídka – pozn. red.?

Jaká jste přijali opatření, aby se podobné aktivity neopakovaly?

Vyčíslili jste již škodu v DPP, související s nelegálními aktivitami, v jaké výši?

Petr Witowski se konkrétním odpovědím vyhnul. A to přes to, že jej Ekonomický deník kontaktoval s ohledem na vážnost informací i několika SMS zprávami.

Podepsaná mlčenlivost?

„Děkujeme za Vaše dotazy a chápeme velký zájem médií o informace k celé kauze. Bohužel s ohledem na písemný závazek mlčenlivosti vyšetřovatelům PČR nemůžeme uvádět žádné konkrétní detaily až do skončení vyšetřování. Dle poučení se nemůžeme vyjadřovat k této záležitosti jako celku, ani k jejím jednotlivým částem, natož k útržkům z údajných přepisů odposlechů. Naší hlavní prioritou je ale rychlé a důkladné prošetření celé věci, proto poskytujeme vyšetřovatelům a všem orgánům činných v trestním řízení maximální součinnost. Děkujeme za pochopení. Hezký den,“ zareagoval vedoucí odboru komunikace Dopravního podniku hlavního města Prahy Daniel Šabík.

Ekonomický deník usnesení o zahájení trestního stíhání vždy pečlivě prověřuje. Toto z pražské kauzy čítá 88 stran. Podplukovník Národní centrály proti organizovanému zločinu Jan Zbrojka jej sepsal 14. června 2022.

Ekonomický deník se pasážím, ve kterých se aktéři kauzy baví o generálním řediteli dopravního podniku v souvislosti s jeho údajnými osobními aktivitami v podniku, věnuje z toho titulu, že je považuje za závažné. Policie totiž tyto hovory ve sdělení obvinění více nerozebírá ani neanalyzuje. Proto dal Ekonomický deník široký prostor generálnímu řediteli Witowskimu. Ten jej ovšem nezužitkoval, přestože by řadou odpovědí nikterak policejní vyšetřování nenarušil.

Jan Hrbáček, Ekonomický deník

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY