Neděle, 3. července, 2022

Šéf TESCO SW Beneš o růstu cen veřejných zakázek: Sebesložitější legislativní změny dokážeme promítnout do NEN

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Řada měst a obcí při realizaci veřejných zakázek dostává zpětnou vazbu od dodavatelů, že nejsou schopni dodržet původně nasmlouvanou cenu. Zákon o veřejných zakázkách nyní neumožňuje cenu navyšovat ani při raketovém nárůstu cen a energií. Nejen Svaz měst a obcí proto volá po změně legislativy. Pro Národní elektronický nástroj (NEN) by to nebyl problém, říká šéf společnosti TESCO SW Svatopluk Beneš. Ta je autorem systému pro zadávání veřejných zakázek.

Jak hodnotíte návrh Svazu měst a obcí na novelizaci zákona o zadávání veřejných zakázek. Samosprávy se potýkají s prudkým nárůstem cen veřejných zakázek. Jsou způsobeny zvláště zdražováním stavebních materiálů a energií. Pružnějšímu zadávání brání zákon o veřejných zakázkách, proto by měla vláda najít právní řešení, které bude odrážet turbulentní vývoj cen. Je podle Vás možné legislativně ošetřit, aby byl zákon více pružný?
Nebývalý růst cen energií a stavebního materiálu dělá problémy v celé ekonomice. Návrh svazu dává smysl, protože veřejné zakázky se připravují dlouho, a firmy mají garantovány ceny od dodavatelů jen na krátká období několika měsíců. Mohlo by se také stát, že do soutěží obcí by nikdo nešel.

V upraveném zákoně by podle Svazu měst a obcí měla být klauzule, že při extrémních výkyvech cen by se mohla změnit cena zakázky podle výše inflace. Inflační doložka by mohla vycházet například z údajů České národní banky. Je to podle dobrá cesta?
Inflační doložka není nic nového, ale nárůst některých cen může klidně výrazně převýšit inflaci spotřebitelských cen. Asi by bylo potřeba pak sledovat sektorové ceny vstupů, nevím, nejsem národohospodář. V každém případě, máme zkušenosti, že všechny sebesložitější legislativní změny dokážeme promítnout do Národního elektronického nástroje, jehož provoz a rozvoj zajišťujeme. Možná by se k tomu již dnes mohlo hodit tzv. položkové podávání, kdy dodavatel vyplní ceny pro jednotlivé položky přímo do systému a zadavatel by jen rozlišil, u kterých položek by do budoucna připustil inflační navýšení.

Jak nyní NEN funguje?
Je to plně digitalizovaný systém pro administraci veřejných zakázek. Obsahuje postupy pro všechny kategorie zadavatelů včetně sektorových a komplexní funkcionality jako je např. centralizované zadávání zakázek. Zajišťuje veškerou komunikaci mezi zadavateli a soutěžícími stranami. Umožňuje administrovat zakázky v celém jejich životním cyklu – od plánování až po jejich realizaci. Zvláště v době, kdy se obce a města snaží šetřit každou korunu, je asi relevantní, že jde o státní systém, který je pro všechny zadavatele i dodavatele zdarma. Disponuje také kvalitní uživatelskou podporou zahrnující call centrum, komunikaci přes email i servicedesk.

V čem se NEN zlepšil proti původní verzi?
Z reakcí, které máme, tak zadavatelé i dodavatelé hodnotí novou verzi jako intuitivnější, praktičtější, rychlejší. Byly rozšířeny možnosti rozhraní NEN pro komunikaci s externími informačními systémy zadavatelů. Velký rozvoj je v oblasti centrálního zadávání a hodně se udělalo pro komfort lidí, kteří se systémem pracují každý den.

Generální ředitel společnosti Tesco SW Svatopluk Beneš. Foto: Tesco SW

Můžete být konkrétnější?
Pokud jde o dodavatele, tak oceňují zejména snadné vyhledávání, sledování svých zakázek, zasílání upozornění na nové zakázky na email, zasílání upozornění na termíny a změny v zadávacích dokumentacích. U šifrovaných nabídek je automatické šifrování pod dohledem dodavatele, který má celý proces pod kontrolou. Pro zadavatele je to celá řada věcí od automatického počítání lhůt, které požaduje legislativa, po propojení dat z NEN do Věstníku veřejných zakázek a automatické uveřejnění zadávací dokumentace po zahájení zadávacího řízení. 

Nemá systém NEN rezervy, které by měla státní zpráva lépe využívat?
Neřekl bych, že rezervy, ale dnes kolem sebe vidíme všude sekundární využívání dat od dopravy po zdravotnictví. Stejně tak mohou různé státní instituce přemýšlet o optimalizaci různých politik na základě dat, které systém shromažďuje.

Kolik zadavatelů nyní systém využívá?
V systému je aktuálně 2 848 zadavatelů. V loňském roce bylo zahájeno více než 35 000 zakázek v hodnotě přes 148 miliard korun.

Budete systém dále vylepšovat?
NEN bude brzy plně v novém kabátě. Registrovaní uživatelé již nějakou dobu pracují v novém prostředí a obdobnou změnu čeká také veřejná část, která bude plně v souladu se strategií digitalizace veřejné správy, propagující jednotný design státních webů. Připravuje se propojení NEN s nástrojem MS2021+, které má přinést podporu čerpání dotací redukcí duplicitního vkládání stejných dat do různých systémů.

Eva Paseková

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY