Pondělí, 4. července, 2022

Soud: Ministerstva porušila práva spolku nesnižováním skleníkových emisí

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstva životního prostředí, průmyslu a obchodu, zemědělství a dopravy zasáhla do práv spolku Klimatická žaloba ČR a dalších žalobců tím, že nestanovila konkrétní zmírňující opatření k dostatečnému snižování skleníkových emisí. Dnes tak rozhodl pražský městský soud. Ministerstva podle něj nesmějí v porušování práv žalobců dále pokračovat. Cílem žaloby bylo podle spolku přimět úřady k řešení klimatické krize. Dnešní rozsudek je pravomocný, ministerstva ale mohou podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS).

Podle soudu je zásah ministerstev do práv žalobců nezákonný. „Žalovaným (ministerstvům) se zakazuje pokračovat v porušování práv žalobců nestanovením konkrétních mitigačních opatření vedoucích ke snížení emisí skleníkových plynů o 55 procent do roku 2030 ve srovnání s úrovní v roce 1990,“ konstatovala soudkyně Karla Cháberová. Limit snížení emisí vychází z evropského nařízení.

Soudkyně uvedla, že globální oteplování ovlivňuje životní prostředí, které je chráněno Listinou základních práv a svobod. Žalovaná ministerstva podle ní mají povinnost životní prostředí chránit a jsou povinna omezovat emise skleníkových plynů tak, aby docílila snížení. „Musí mít plán přesných a úplných mitigačních opatření směřujících k redukčnímu cíli a soud má za to, že plán opatření obsažený v politice ochrany klimatu není dostatečný,“ řekla Cháberová. Z vyhodnocení politiky podle ní navíc vyplynulo, že stávající opatření ke snížení emisí do roku 2030 nepovedou.

Žalobu ale soudkyně částečně zamítla v části, které směřovala proti neprovedení dostatečných adaptačních opatření proti změně klimatu. Žalovaní podle Cháberové nejsou povinni dosahovat konkrétních cílů v předem určených časových obdobích. Soudkyně v té souvislosti připomněla také přijetí akčního plánu adaptace na změnu klimatu, kde ministerstva reagovala na nedostatky dřívějšího plánu. „I když nedošlo k odstranění některých následků klimatické změny, jako je například kůrovcová kalamita, sucho, povodně, žalovaní zvyšují své adaptační úsilí, uvádí v život jednotlivá adaptační opatření, byť tak činí s rozdílnou mírou úspěšnosti,“ doplnila soudkyně.

Ke změně klimatu by podle Cháberové sice došlo, i kdyby byla žalovaná ministerstva činná, ale kdyby úřady plnily své závazky, klimatická změna by byla mírnější a odvrácení nebezpečné změny by bylo pravděpodobnější. „Nekonání je proto dílčí příčinou stávajících nepříznivých dopadů na klimatické změny,“ dodala.

Společnou žalobu podalo loni v dubnu šest žalobců. Prvním z nich je spolek jako právnická osoba. Dalším žalobcem je obec Svatý Jan pod Skalou a pak čtyři jednotlivci, kteří podle spolku pociťují dopady změny klimatu v osobním i pracovním životě. Žalovali ministerstva a také českou vládu, žalobu proti ní ale soud odmítl.

Podle žalobců úřady porušují povinnosti vyplývající z mezinárodních závazků, například z Pařížské dohody, v níž se Česko spolu s dalšími státy EU přihlásilo k cíli snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů nejméně o 40 procent ve srovnání s rokem 1990. Zavázalo se i přispět k udržení nárůstu průměrné globální teploty výrazně pod hranici dva stupně Celsia proti období před průmyslovou revolucí.

V červnu 2021, tedy po podání žaloby, navíc začalo platit evropské nařízení, podle kterého mají státy EU snížit emise do roku 2030 ve srovnání s rokem 1990 místo původně plánovaných 40 procent o 55 procent.

Zástupkyně ministerstva životního prostředí dnes na jednání uvedla, že nezpochybňuje probíhající změnu klimatu, ani skutečnost, že měnící se klima má vliv na životy lidí. Žalobu je ale podle ní namístě zamítnout, protože nesplňuje podmínky pro žalobu jako ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu. Žalobci podle ní popisují změny klimatu, které zasahují do jejich práv, ale už ne vazbu na činnost či nečinnost žalovaných úřadů.

I další zástupci ministerstev navrhli žalobu zamítnout. Právní zástupce vlády zase namítl nedostatek pasivní legitimace, tedy odpovědnosti za případný zásah.

Spolek ráno před jednáním soudu zorganizoval veřejné shromáždění na podporu žaloby na pražském náměstí Míru. Příznivci na zem před kostel svaté Ludmily křídou namalovali zeměkouli, ke které položili transparent s nápisem „Klimatickou spravedlnost“. Po proslovech se desítky lidí vydaly k budově soudu ve Slezské ulici. Velká část příznivců se zúčastnila i soudního jednání.

(čtk)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY