Neděle, 3. července, 2022

Soudci nestíhali psát rozsudky a tak fixlovali s výkazy. Kárný senát je potrestal srážkou z platu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS) v čele s předsedou Davidem Hipšrem přijal ve středu dohody o kárném provinění a opatření, které uzavřeli předsedové soudů se dvěma soudci, kteří byli přistiženi při podvodu při vykazování písemných vyhotovení rozhodnutí. Soudci nestíhali včas vyhotovit rozsudky, a tak dávali soudním úředníkům pokyny k tomu, aby v systému uváděli nepravdivé údaje.

Petr Doležel, soudce Okresního soudu ve Vyškově (OS), je v justici od roku 1992. V kolektivu je oblíbený, mj. protože ochotně přijímá případy jak z jiných senátů, tak i úseků soudu, jak vyplynulo ze zprávy soudcovské rady. Pro tak malý soud – OS ve Vyškově má pouze 13 soudců – je takový „soudce-ochotník“ požehnáním.

Na podzim minulého roku však podle všeho Doležel přecenil své síly, když zastupoval soudce hned ve dvou senátech. Ve třech případech pak nestíhal termín písemného vyhotovení rozhodnutí, a tak dal pokyn aparátu, aby do informačního systému pro okresní soudy ISAS vyznačil jiné údaje ohledně prodloužení termínu nadřízeným, které se lišily o více jak měsíc.

Doležel pochybení nijak nepopíral a omluvil se za něj. „Bez důvodu jsem spoléhal na to, že to systém vezme a nevyjde to najevo,“ uvedl před kárným senátem soudce Doležel.

Kárný senát akceptoval navrženou dohodu o kárném provinění a opatření, která spočívá ve snížení platu o 20 % na 5 měsíců.

Nezkušená soudkyně

To soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 2 (OS) Kateřina Mlčochová je soudkyní teprve necelé dva roky. Do justice přišla z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Mlčochová se podvodu dopustila v sedmi případech, kdy dala pokyn úřednici, aby do ISASU vyznačila, že jí lhůta pro vyhotovení byla prodloužena vedením soudu, aniž by se tak ovšem ve většina případů vůbec stalo.

Soudkyně Mlčochová nesla projednávání svého pochybení kárným senátem očividně těžce a neskrývala pohnutí. Její právní zástupkyně na její obhajobu uvedla, že se jednalo o excesivní jednání v důsledku tíživé osobní situace. Ačkoliv soudkyně svého jednání podle ní lituje a nebude se již opakovat, jednalo se podle ní toliko o „administrativní pochybení“, které nemělo žádný vliv na účastníky řízení.

Podle kárné navrhovatelky by se sice „soudce neměl snížit k tomu, aby působil na administrativu soudu, aby do systému zanášeli nepravdivé informace“, na stranu druhou soudkyně projevila sebereflexi, jednání lituje a je tudíž důvod, aby senát akceptoval navrženou dohodu v podobě snížení platu o 20% na 9 měsíců.

K tomu se také senát přiklonil, když přihlédl k tomu, že se jednalo o časově ohraničený exces a navržené opatření podle jeho názoru povede k tomu, že se nebude opakovat.

V obou rozhodnutích senát vycházel z rozhodnutí kárného senátu ve věci soudkyně Městského soudu v Praze Dariny Michorové. Té kárný senát uložil za fixlování při vykazování vypravení rozhodnutí snížení platu o 20 % na půl roku.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY