Neděle, 3. července, 2022

Významné rozhodčí instituce, český PRIAC a turecký ITOTAM, uzavřely dohodu o spolupráci

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze (PRIAC) stvrdil podpisem dohodu o spolupráci se svým tureckým protějškem ITOTAM. Tato významná arbitrážní centra se dohodla na navázání trvalé spolupráce s cílem přispět ke zkvalitnění česko-tureckých obchodních vztahů, nabídnout českým podnikatelům působícím v Turecku a v širším regionu východního Středomoří, a zároveň tureckým podnikatelům působícím v Česku a ve střední Evropě, mezinárodně uznávanou platformu pro řešení sporů, která bude schopna řešit jejich případné spory z obchodních transakcí. Podnikatelské subjekty budou moci využít podpory obou rozhodčích institucí.

Smlouvu o spolupráci s ITOTAM v Istanbulu podepsal za českou stranu Alexander J. Bělohlávek, místopředseda předsednictva PRIAC. Za vedení ITOTAM připojila svůj podpis paní Ebru Şensöz Malkoç. Za tureckou stranu se dále zúčastnili  generální tajemnice ITOTAM Senem Bahçekapili Vincenzi  a pan M. Buğrahan Helvaci, vedoucí právního týmu soudu ITOTAM.

Obě instituce, PRIAC a ITOTAM, se zavázaly, že budou vzájemně informovat podnikatelské subjekty v České republice a v Turecku o možnosti alternativního řešení sporů formou institucionálního rozhodčího řízení u PRIAC a ITOTAM. Obě mezinárodní rozhodčí instituce budou spolupracovat mimo jiné také na vzdělávání odborníků i široké podnikatelské veřejnosti pořádáním společných vzdělávacích akcí a konferencí.

Prvním praktickým výsledkem uzavřené dohody bude zorganizování elektronického semináře, jenž se má uskutečnit ještě letos v listopadu. Příspěvek za českou stranu na semináři se zřejmě bude týkat základních principů rozhodčího řízení v Česku a v Turecku, významu rozhodčího řízení a vykonatelnosti rozhodčích nálezů.

PRIAC o mezinárodní aktivitě v tomto regionu informoval svého významného partnera – Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). Spolupráce PRIAC a ITOTAM má význam pro členy SP ČR s obchodními vztahy v Turecku a v celém regionu východního Středomoří a severní Afriky. Pokud budou firmy exportující z České republiky do Turecka nebo importující zboží z Turecka do ČR preferovat ve smlouvách rozhodčí doložky k PRIAC nebo ITOTAM, posílí tím výrazným způsobem právní jistoty svých obchodních případů.

Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze (PRIAC) je stálý rozhodčí soud zřízený na základě zákona 229/1992 Sb., o komoditních burzách v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Rozhoduje všechny majetkové spory, které jakkoli souvisí s komoditami obchodovanými na burze. Arbitráž vedená u Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze zajišťuje nejvyšší standard nabízených služeb, a to díky precizním pravidlům a nárokům kladeným na rozhodce zapsané na listině PRIAC. Rozhodci Rozhodčího soudu jsou zkušení odborníci, kteří mají praxi při rozhodování sporů jak v České republice, tak v zahraničí.

Českomoravská komoditní burza Kladno (ČMKB) vznikla v roce 1995 dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství. Je oprávněna organizovat obchodování s řadou průmyslových a agrárních komodit, odpadů a energií. ČMKB je první energetickou burzou v České republice, obchodování s energiemi organizuje v sekci Energetická burza od roku 2002, obchodování s dřívím v sekci Dřevařská burza od roku 2005 a s pohonnými hmotami v sekci Průmyslové komodity od roku 2019.

(red)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY