Středa, 17. srpna, 2022

Klimatická žaloba: Ministerstva podala kasační stížnost, NSS ji projedná přednostně

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Čtyři ministerstva podala kasační stížnost proti rozhodnutí Městského soudu v Praze (MS), který v červnu vyhověl žalobě šesti žalobců, domáhajících se u soudu konstatování, že stát neplní své závazky a nečiní dostatečná opatření v boji se změnami klimatu. České justici to sdělila mluvčí NSS Sylva Dostálová.

MS v Praze v červnu vyhověl žalobě šesti subjektů v čele se sdružením Klimatická žaloba.

Soud shledal na straně ministerstev nezákonný zásah, který spatřuje v tom, že nestanovila konkrétní opatření vedoucí ke snížení emisí skleníkových plynů.  Soud dospěl k závěru, že globální oteplování ovlivňuje životní prostředí, které je chráněno Listinou základních práv a svobod, a proto žalovaná ministerstva mají povinnost životní prostředí chránit a jsou povinna omezovat emise skleníkových plynů tak, aby docílila jejich snížení.

Kasační stížnost proti tomuto rozhodnutí podala všechna žalovaná ministerstva, tedy životního prostředí, průmyslu a obchodu, zemědělství a dopravy. Věc napadla devátému senátu NSS (Barbara Pořízková, Radan Malík a Pavel Molek), soudcem zpravodajem je Pavel Molek. Senát věc projedná přednostně. Vzhledem k charakteru věci se dá očekávat, že uvnitř soudu o ní bude probíhat velmi intenzivní debata mezi všemi soudci. Rozhodnutí MS v Praze je navíc odborníky hodnoceno jako argumentačně precizní.

Společnou žalobu podalo loni v dubnu šest žalobců. Prvním z nich je spolek Kimatická žaloba jako právnická osoba. Dalším žalobcem je obec Svatý Jan pod Skalou a pak čtyři jednotlivci, kteří podle spolku pociťují dopady změny klimatu v osobním i pracovním životě. Žalovali ministerstva a také českou vládu, žalobu proti ní ale MS v Praze odmítl.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY