Středa, 17. srpna, 2022

Nahlásila kolegyni nadřízeným, nyní bdělá státní zástupkyně čelí podezření z podvodu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Díky její uvědomělosti a bdělosti byla před kárný senát postavena její kolegyně, protože u ní zjišťovala okolnosti zadržení manžela dcery, která v té době byla v rizikovém těhotenství. Nyní státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6 (OSZ) Lucia Horáková sama čelí kárné žalobě, a to hned za několik skutků, včetně podezření z podvodu.

Horáková měla podle kárné žaloby ve dvou věcech „opomenout“ podat návrh na zahájení řízení o uložení opatření k nápravě dítěte, které se mělo dopustit činu jinak trestného. Tím měla ohrozit účel zákona o soudnictví ve věcech mládeže.

Dále jí kárná žaloba klade za vinu, že přes opakovanou žádost v rámci mezinárodní právní pomoci neposkytla nezbytné doplnění, v důsledku čehož policejní orgán musel odložit prověřovanou trestní věc.

Krytí nepravdivým záznamem, vady v popisu skutku

Horáková se navíc měla v průběhu vnitřního dohledu prováděného vedoucím státním zástupcem pokusit tuto svou nečinnost zakrýt a předstírat, že se s policejním orgánem domluvila, že právní pomoc již není potřeba. O tom měla dokonce podle kárného žalobce učinit nepravdivý záznam do spisu a požádat o potvrzení této nepravdivé informace i policejní orgán.  

Nečinnost je vytýkána i v dalším případu, kdy přes opakované urgence policejního orgánu neměla vydat evropský vyšetřovací příkaz, což opět vyústilo v odložení prověřované trestní věci.

V poslední kárné žalobě zmíněné věci je Horákové vytýkáno, že nereagovala na závažné vady v popisu skutku výroku usnesení o zahájení trestního stíhání, což vedlo k podání stížnosti pro porušení zákona, které Nejvyšší soud vyhověl.

Státní zástupkyně Horákovou poslal před kárný senát vedoucí Městského státního zastupitelství v Praze Martin Erazím, který navrhuje jako kárné opatření snížení platu o 30 % po dobu 1 roku.

Před dvěma lety

Díky státní zástupkyni Lucii Horákové se v roce 2020 dostala před kárný senát její do té doby bezúhonná kolegyně Stanislava Rybová, jak tehdy informovala Česká justice. Událost se stala rok před tím v roce 2019. Když zetě Rybové zadržela policie s podezřením na krádež v hobbymarketu v Řepích, zavolala v noci právě Lucii Horákovou, která měla službu.

Lucii Horákové byl telefonát nepříjemný a druhý den o něm informovala nadřízené s tím, že si ho vyložila jako snahu o ovlivnění. Horáková poté před kárným senátem s Rybovou uvedla, že hlavní pohnutkou, proč nahlásila onen pro ni nepříjemný telefonát nadřízeným, byla její obava, zda není dosahový telefon odposlouchávaný, a naopak by to byla ona, kdo by mohl mít za nenahlášení potenciálně závadového jednání opletačky.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY