Středa, 17. srpna, 2022

Nejvyšší soud uspořádá u příležitosti českého předsednictví setkání předsedů nejvyšších soudů EU

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Brno se od 13. do 15. října opět stane na několik dnů centrem evropské justice. Do České republiky zavítají téměř tři desítky předsedů nejvyšších soudů a vysokých funkcionářů mezinárodních justičních orgánů z celé Evropy, účastníků Kolokvia Sítě předsedů nejvyšších soudů EU. Na webu nejvyššího soudu o tom informoval mluvčí Petr Tomíček.

Významná mezinárodní akce, pořádaná Nejvyšším soudem za podpory Ministerstva spravedlnosti, se zaměří na dvě hlavní témata. Prvním z nich je otázka Jak mohou vrcholné soudy přispět ke zvyšování důvěry veřejnosti v soudnictví?, druhým pak Kárná odpovědnost soudců a etický kodex chování soudců.

Předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy v té souvislosti připomíná, že obě témata mají mnoho společného: „Důvěřovat justici znamená mimo jiné důvěřovat soudcům. Jejich prvořadým posláním a úkolem je neustále veřejnosti dokazovat, že vydávají správná a spravedlivá rozhodnutí, která nejsou navíc nijak odtržena od reality a nepostrádají logiku. Také musí rozhodovat dostatečně rychle, v přiměřeném čase. Vedle toho samotná osoba soudce, jeho chování a vystupování, na soudě i mimo něj, musí za každých okolností vzbuzovat důvěru. Soudce není hercem, který svoji roli hraje jen v úřadě, musí být skutečně důvěryhodný a bezúhonný za každých okolností, protože je soudcem 24 hodin denně.“

Vznik Sítě předsedů nejvyšších soudů EU (Network of the Presidents of the Supreme Judical Courts of the European Union) byl iniciován už v roce 2004 především proto, aby spolu nejvyšší soudy členských států Evropské unie mohly účinně spolupracovat. Síť se zabývá také legislativními návrhy předkládanými evropskými institucemi, zejména ve věcech občanskoprávních a trestněprávních. Iniciovala také společný portál judikatury a zaštítila činnost mezinárodní skupiny pro právní komparatistiku, kde Nejvyšší soud České republiky úzce spolupracuje s nejvyššími soudy Francie, Velké Británie, Německa, Finska, Nizozemí a Belgie. Kromě předsedů nejvyšších soudů ze zemí Evropské unie, Nejvyššího soudu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, mají předsedové nejvyšších soudů Norska, Černé Hory a Lichtenštejnska status pozorovatelů.

(red)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY