Středa, 17. srpna, 2022

Stříž podal dovolání v části dotační krkonošské kauzy

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž podal dovolání proti zprošťujícímu rozhodnutí soudů v části tzv. krkonošské kauzy, která se týká ukládání zeminy u Pece pod Sněžkou a dotací pro Herní krajinu Pecka. Řízení bude pokračovat u Nejvyššího soudu. Na webu Nejvyššího státního zastupitelství o tom dnes informoval mluvčí Petr Malý.

Podat dovolání v neprospěch obviněných navrhl krajský státní zástupce v Hradci Králové. Navrhované dovolání směřovalo proti zprošťujícímu rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové, které následně potvrdil Vrchní soud v Praze. Odvolací vrchní soud začátkem května pravomocně potvrdil osvobození všech devíti obžalovaných, včetně starosty Pece pod Sněžkou Alana Tomáška nebo bývalého ředitele Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Jana Hřebačky. Takzvané dovolání je mimořádný opravný prostředek.

V případu čelila obžalobě skupina osmi fyzických osob a jedné osoby právnické, a to pro dva skutky.

První spočíval ve zřízení údajně nezákonného úložiště zeminy na území národního parku, podle obžaloby šlo o přečin poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti a přečin zneužití pravomoci úřední osoby. Druhý skutek se týkal získání dotace pro projekt Herní krajiny PecKa, kvalifikovaný byl jednak jako dotační podvodu a jako poškození finančních zájmů Evropské unie, oba ukončené ve stadiu pokusu, a jednak jako zneužití pravomoci úřední osoby.

Krajský státní zástupce se ve svém návrhu dovolání neztotožnil se zprošťujícím rozhodnutím soudů obou stupňů ohledně pěti fyzických osob a u právnické osoby. „Na základě důkladného posouzení věci dospěl nejvyšší státní zástupce k závěru, že návrhu krajského státního zástupce je namístě zčásti vyhovět,“ uvedl mluvčí. V případě zprošťujícího rozhodnutí pro první skutek podle mluvčího bylo nutné závěry soudů akceptovat jako správné. Pokud jde o druhý skutek, nejvyšší státní zástupce se ztotožnil se závěrem soudů, že se obvinění nedopustili zneužití pravomoci úřední osoby. „Podle nejvyššího státního zástupce však soudy u tohoto skutku dostatečně nevyhodnotily tu podstatnou část jednání některých obviněných, která spočívala v úmyslném předkládání nepravdivých dokladů v souvislosti s žádostí o poskytnutí dotace v řádu několika desítek milionů korun na realizaci předmětného projektu, a to částečně z prostředků rozpočtu České republiky, částečně z prostředků Evropské unie,“ uvedl mluvčí. Tato část jednání podle nejvyššího státního zástupce naplnila skutkovou podstatu pokusu o dotační podvodu a pokusu o poškození finančních zájmů Evropské unie a v tomto rozsahu nejvyšší státní zástupce považuje zprošťující rozhodnutí soudů obou stupňů za nesprávné. Tento závěr se podle mluvčího týká čtyř z osmi původně stíhaných obviněných fyzických osob. Nejvyššímu soudu proto v dovolání nejvyšší žalobce navrhuje, aby v dotyčné části rozhodnutí soudů obou stupňů zrušil a věc vrátil Krajskému soudu v Hradci Králové k novému projednání a rozhodnutí.

Otázka antedatace

Otázkou údajného podvodu, kdy někteří obžalovaní měli antedatovat část dokumentů z pohledu obžaloby důležitých pro rozhodování ohledně přidělení dotace, se však jak nalézací, tak následně i odvolací soud zabývaly.

„K problematice antedatace soud považuje za nutné uvést, že v daném případě se nejedná o protiprávní jednání. Obě smluvní strany jednaly souhlasně, měly stejný úmysl, tj. pokračovat ve vzájemných vztazích stejným způsobem jako to bylo upraveno v první nájemní smlouvě. V jejich jednání nelze tedy spatřovat jakékoli podvodné jednání,“ uvedl k této věci Krajský soud v Hradci Králové. Podle soudu byly všechny opatřené dokumenty opatřeny legálně a způsobilé jako podklad pro poskytnutí dotace. Dotační orgán byl také průběžně informován o všech důležitých změnách. „Ze strany poskytovatele dotace nikdy nebyly vzneseny nějaké námitky proti předkládaným podkladům. Z provedených důkazů bylo zjištěno, že nedošlo k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace, a tudíž ani nedošlo k vyplacení jakýchkoliv finančních prostředků,“ uzavřel k této části obžaloby KS v Hradci Králové.

„Není rovněž zřejmé, v jakém jednání starosty Tomáška a jeho údajných pomocníků obžaloba spatřuje i nadále nepravdivé a hrubě zkreslené údaje uvedené v žádosti o poskytnutí dotace (zákonný znak skutkové podstaty jednoho z žalovaných zločinů), když bylo v proběhlém řízení bez důvodných pochybností prokázáno, že Centrum pro regionální rozvoj ČR bylo informováno o tom, že město Pec pod Sněžkou uzavřelo smlouvu o provozování Herní krajiny s jiným subjektem, přičemž toto je možné, neboť se v takovém případě nepřevádí žádný majetek a provoz je zajišťován bezúplatně. Tyto skutečnosti vyplývají jednoznačně a bez pochybností z výpovědí pracovníků Centra pro regionální rozvoj ČR Petry Markové a Ing. Daniela Vejrosty, administrátora projektu Herní krajina PecKa. Ani uzavření nové nájemní smlouvy mezi vlastníkem pozemků a jejich nájemcem pro Herní krajinu, učiněné v zájmu udržitelnosti projektu po zjištění, že starou nájemní smlouvu nelze prodloužit, nelze označovat za protiprávní, neboť zákon takovýto postup připouští a jedná se o svobodné vyjádření vůle dvou svéprávných subjektů, za které v daném případě jednaly k tomu oprávněné osoby,“ konstatoval k otázce údajného podvodu, tvrzeného obžalobou, Vrchní soud v Praze.

(pd, čtk)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY