Úvod Autoři Příspěvky od Zdeňka Kovaříková

Zdeňka Kovaříková

Zdeňka Kovaříková
0 PŘÍSPĚVKŮ 0 KOMENTÁŘE
Přísedící Obvodního soudu pro Prahu 5. V oblasti bezpečnostně právní se pohybuje mnoho let, vystudovala Policejní akademii České republiky v Praze a Vyšší policejní školu Ministerstva vnitra pro kriminální policii, aktuálně na Policejní akademii v Praze zpracovává rigorózní práci na individuálně vybrané téma Ochrana utajovaných informací v trestním řízení.
Zdeňka Kovaříková

Utajované informace versus trestní řízení

Z mediálního prostoru aktuálně opět zaznívá informace, že soudy odmítly utajovanou obžalobu ve věci obžalovaných Bárta – Petržílek a státní zástupce tedy neuspěl se svou...
Zdeňka Kovaříková

Trestní řízení a utajované informace

V poslední době probíhá několik trestních řízení, ve kterých se nějakým způsobem projednávají či se jich dotýkají utajované informace a průběžně přibývají další. Autorku textu...
Zdeňka Kovaříková

Přísedící

Dřívější plán ministerstva spravedlnosti zrušit přísedící u soudu, tedy laické soudce, jež navrhl bývalý ministr spravedlnosti Jan Kněžínek v novele zákona o soudech a soudcích,...
Zdeňka Kovaříková

Informace získané zpravodajskými službami v trestním řízení

Informace získané zpravodajskými službami by mohly být využitelné v trestním řízení jako důkazy. Takovou novelu trestního řádu schválila v listopadu loňského roku vláda. Problematická část dle...
Zdeňka Kovaříková

Utajovaná obžaloba

Autorka textu monitoruje mediální výstupy týkající se utajovaných informací a trestního řízení. A již po několikáté se setkala s tím, že se některé subjekty „ohání“...
Zdeňka Kovaříková

Ombudsmanka a pojem „utajovaná informace“

„Utajovaná informace“ – slovní spojení často znějící jako „zaklínadlo“, pod kterým si řadový občan představí něco, čeho on sám není hoden. Něco „tajemného“, co...
Zdeňka Kovaříková

Povinnost mlčenlivosti příslušníka bezpečnostního sboru ve vztahu k podání svědecké výpovědi v trestním řízení

V posledních letech jsou poměrně častým předmětem trestního řízení případy, ve kterých vyvstává pro orgány činné v trestním řízení nutnost vypořádat se u svědků (často v...