Úvod Autoři Příspěvky od Jiří Matzner

Jiří Matzner

Jiří Matzner
0 PŘÍSPĚVKŮ 0 KOMENTÁŘE
Zakladatel AK Matzner - www.matzner.cz Jeho specializací je především Softwarové/IT a trestní právo. Je rovněž významným expertem v oblasti autorského práva – například v kauze „Krteček". Advokátní kancelář aktivně působí v českém právním prostředí od svého vzniku v roce 2003 a nedávno rozšířila svoje pole působení i na Slovensko. Získala širokou klientskou základnu, které poskytuje bohaté právní zkušenosti především v oblasti obchodního práva, ale i v oblasti smluvních vztahů a práv duševního vlastnictví. Rovněž zastupuje klienty v soudních řízeních civilních a obchodních. AK Matzner et al poskytuje služby na vysoké odborné úrovni, jak v otázkách české právní úpravy, tak práva Evropské unie.
Jiří Matzner

Novela autorského zákona

Ke konci letošního roku předložilo Ministerstvo kultury Vládě České republiky novelu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a...
Jiří Matzner

Je novela insolvenčního zákona správným krokem?

Vláda ČR nedávno schválila návrh novely zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen „insolvenční zákon“),...
Jiří Matzner

Co přinese nový zákon o zpracování osobních údajů?

Dne 24. 04. 2019 nabyl účinnosti nový zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon o zpracování osobních údajů“), který byl...
Jiří Matzner

Nadužívání trestních stíhání?

Za uplynulý rok došlo k vyplacení vůbec nejvyššího odškodného za nezákonné trestní stíhání, nezákonný pobyt ve vazbě, kdy stát odškodnil více než 1.200 lidí...