Úvod Autoři Příspěvky od Daniel Ševčík

Daniel Ševčík

Daniel Ševčík
0 PŘÍSPĚVKŮ 0 KOMENTÁŘE
JUDr. Daniel Ševčík, Ph.D. je prezidentem Asociace insolvenčních správců. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 1995. Zde rovněž obhájil rigorózní práci v oboru obchodní právo. Postgraduální studium na Právnické fakultě UK v Praze v oborech občanské a obchodní právo zakončil v roce 2001 obhajobou disertační práce v oboru obchodního práva. Advokátem je od roku 1999.
Daniel Ševčík

O kolečko víc

Ústavní soud výrokem I. nálezu ze dne 6. 9. 2016, sp. zn. IV. ÚS 3141/15, zrušil opatření předsedkyně Krajského soudu v Ostravě, jímž určila...