Úvod Autoři Příspěvky od Tomáš Sokol

Tomáš Sokol

Tomáš Sokol
0 PŘÍSPĚVKŮ 0 KOMENTÁŘE
Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1978, doktorát získal v roce 1980. Po absolvování Právnické fakulty nastoupil jako advokátní koncipient do Advokátní poradny č. 2 v Praze. Po složení advokátní zkoušky v roce 1980 vykonává advokátní praxi nepřetržitě s výjimkou let 1990 – 1992, kdy působil jako městský prokurátor v Praze (1990) a poté byl ministrem vnitra České republiky (1990 – 1992). Ve druhé polovině roku 1992 založil spolu s JUDr. Janem Brožem Advokátní kancelář Brož & Sokol, která je od roku 1999 advokátní kanceláří Brož & Sokol &Novák. Poskytuje právní služby v oblasti práva civilního i trestního. V oblasti trestního práva se zabývá zejména problematikou tzv. ekonomické kriminality. V obchodně-právní problematice je součástí jeho agendy řízení valných hromad akciových společností zejména v případech, kdy jde o valné hromady, v nichž lze očekávat střet akcionářů. Zastupuje obchodní společnosti v soudních řízeních i v řízeních rozhodčích, kde také využívá své zkušenosti rozhodce. V této oblasti poskytuje právní služby též státnímu sektoru. Je konzultantem i v oblasti řešení interních problémů obchodních společností, prodeje části kapitálové společnosti atd. Dále poskytuje právní služby v oblasti občanskoprávní, přičemž jednou ze specialit jsou spory na ochranu osobnosti, včetně sporů o ochraně dobrého jména právnické osoby. Specifickou oblastí je poskytování právních služeb obcím, z nichž největším je Hl.město Praha. V rámci advokacie je rovněž činný na školení advokátních koncipientů.
Tomáš Sokol

Tažení exekutorů za vyšším ziskem?

Dne 23. 9. 2020 jste publikovali na webu Česká justice, rozhovor s exekutorem panem Martinem Štikou. Článek má titul „Politici by se měli oprostit...
Tomáš Sokol

Advokáti pomáhají, jen o dobročinnosti nemluví

Paní doktorka Šimáčková v rozhovoru otištěném později v Deníku N uvedla: „V profesní etice advokátů by mělo být mnohem hlouběji zakotveno, že mají pomáhat...
Tomáš Sokol

Fackující pomocná ruka

Advokátka JUDr. Klára Samková založila 22. května 2019 spolek Unie advokátů. Její tři členové uvedli v tiskovém prohlášení, že Česká advokátní komora (ČAK), která advokáty jako...
Tomáš Sokol

Zamrzlá advokacie a zamrzlé znalosti

„Česká advokátní komora zamrzla s výkonem advokacie v dobách první republiky“, soudí paní kolegyně Klára Samková. To pomyšlení ji, jako součást advokacie, zebe do...
Tomáš Sokol

Vyjádření ČAK k návrhu zrušit institut usnesení o zahájení trestního stíhání

V rámci připomínkového řízení k připravovanému vládnímu návrhu novel zákona o státním zastupitelství, trestního zákoníku a trestního řádu, který by měl začlenit do našeho...
Tomáš Sokol

Mluvčí USZ pláče na špatném hrobě

Advokát Tomáš Sokol se vyjadřuje k výrokům mluvčího Unie státních zástupců Ondřeje Šťastného pro Epravo. Stanovisko vyjadřuje jeho soukromý názor, nikoliv vyjádření Unie obhájců...
Tomáš Sokol

Kráglování

Jsme civilizovaní lidé. Pročež se mlátíme do krve jen občasně. Třeba když jde o to, jestli je lepší Slavie nebo Sparta. Případně v jiné podobně...
Tomáš Sokol

Zpětné zrušení amnestie je v právním státě nepřijatelné

Starostové a nezávislí chtějí, aby amnestii či milost, kterou uděluje prezident republiky, mohl Senát zrušit. A to i zpětně. Pokud dobře rozumím, základní záměr...
Tomáš Sokol

Mezi insolvenčním a trestním řízením

I pouhé podání insolvenčního návrhu může být trestným činem. K své velmi malé potěše to v nedávnu zjistil pan M.Č. Podle všech informací vinklařil a svou...
Tomáš Sokol

Nezákonná a protiústavní výzva VSZ ke stáhnutí článku

Stanovisko k výzvě státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze ze dne 12.5.2017 sp, zn. VZV 27/2017-11. Úvod a popis analyzovaného materiálu Výše zmíněnou výzvou (dále Výzva) ukládá...