Čtvrtek, 27. ledna, 2022

Martin Štika

Autor je soudním exekutorem v Hradci Králové, přidruženým členem právní a legislativní komise Exekutorské komory České republiky a doktorandem na katedře občanského práva Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni.