Středa, 8. prosince, 2021

Jana Tlapák Navrátilová

Doc. JUDr. Mgr. Jana Tlapák Navrátilová, PhD. vystudovala filozofickou, matematicko fyzikální a právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V roce 2012 byla jmenována docentkou v oboru trestního práva. Je autorkou a spoluautorkou řady právnických publikací. Je členkou katedry trestního práva právnické fakulty univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1999 je advokátkou