Úvod Autoři Příspěvky od Petr Toman

Petr Toman

Petr Toman
0 PŘÍSPĚVKŮ 0 KOMENTÁŘE
JUDr. Petr Toman, LL.M. absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 1984. Po složení advokátní zkoušky v roce 1987 vykonává nepřetržitě advokacii. Je společníkem a jednatelem AK TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI. V roce 2014 se stal zakládajícím členem Unie obhájců ČR a je členem jejího prezidia. Od roku 2006 je předsedou redakční rady Bulletinu advokacie a spoluautorem knihu Nestoři české advokacie. V roce 2017 byl zvolen náhradníkem představenstva České advokátní komory.
Petr Toman

Vkládání skrytých výjimek do zákonů a jejich možné důsledky

Dne 16. března 2020 mělo dojít k projednání vládního návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů. Jde v něm, mimo jiné, o změnu pravidel pro určování...
Petr Toman

Odposlech novináře Janka Kroupy byl nezákonný

Rozhodl o tom Nejvyšší soud dne 26. července 2018 usnesením sp. zn. 4 Pzo 6/2018. Ukončil tak jednu z nejkurióznějších kauz týkajících se odposlechů. Současně...
Petr Toman

Šedesát procent zastupitelů bylo obžalováno nedůvodně, vyplývá z analýzy NSZ

Nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman prezentoval na tiskové konferenci konané dne 19. 7. 2018 „Analýzu trestné činnosti volených funkcionářů územních samosprávných celků“. Vzhledem...
Petr Toman

Mlčenlivost by měla být soustředěna v jednom zákoně

Mlčenlivost advokátů je už stokrát obehraná písnička. Existuje několik století, právníci i laikové rozumí jejímu smyslu a je proto na místě věnovat se spíše...
Petr Toman

Lze dnes odvolat nejvyššího státního zástupce?

Odpověď na otázku v titulku je na první pohled jednoduchá. Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, stanoví, že nejvyššího státního zástupce jmenuje vláda na...
Petr Toman

Kriminalizace darů poskytovaných obcím

V uplynulých třech letech byla věnována pozornost zvýšenému počtu trestního stíhání zastupitelů měst a obcí. V podstatě z roku na rok několikanásobně stoupl počet obviněných zastupitelů a...
Petr Toman

Strašidlo českého zdravotnictví

Českým zdravotnictvím obchází strašidlo – strašidlo trestního stíhání tisíců českých lékařů. Takto nějak by se dala parafrázovat všeobecně známá první věta Manifestu komunistické strany...
Petr Toman

Dvojí (trojí, paterý) metr české justice

Ne nadarmo je bohyně spravedlnosti Iustitia představována sochou ženy s páskou přes oči, která symbolizuje její nestrannost. Jde jistě o ideál, k němuž je...
Petr Toman

Odpovědnost za hlasování: Další bič nad hlavami zastupitelů měst a obcí

Vedle reálného rizika bezdůvodného trestního stíhání hrozí zastupitelům i reálné riziko zaplacení náhrady škody způsobené hlasováním. Každý kandidát by si to měl uvědomit a...