Úterý, 16. srpna, 2022

Irena Válová

Irena Válová je novinářka, editorka, zástupkyně šéfredaktora i publicistka v tištěných médiích, ale i v rozhlasech a televizích. Mimo jiné referovala o politických událostech z krizových oblastí: přechod k demokracii v JAR, referendum o Saddámu Husajnovi v Iráku či rušení amerických základen na Filipínách. Šest let byla zpravodajkou ze Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu. Na základě publikovaných rozhovorů s americkými právníky o konfliktu zájmů v politice obdržela stipendium od velvyslanectví USA v Praze, v roce 1994 pak v Chicagu certifikát USIA tištěná žurnalistika v USA. V 90. letech též absolvovala několik stáží na téma demokracie ve Švýcarsku. V roce 1998 byla zvolena předsedkyní Syndikátu novinářů ČR, o rok později se stala členkou Řídícího výboru Evropské federace novinářů se sídlem v Bruselu. Tři roky vedla sdružení pro svobodný tisk Media Observatory ČR. Od roku 2001 je na volné noze jako autorka, editorka i mluvčí. Spolu s advokátem a nyní zvoleným soudcem Evropského soudu pro lidská práva za ČR ve Štrasburku JUDr. Alešem Pejchalem je autorkou knihy Základní slova: rozpravy o svobodě, společnosti, procesu, politice a právu.

Přelomový rozsudek ESLP: Kárný senát, který v ČR soudí soudce, státní zástupce a exekutory, porušuje právo

Česká republika porušila právo na spravedlivý proces, neboť kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS), který vede kárná řízení proti soudcům, státním zástupcům a exekutorům,...

ESLP rozhodl stížnost na nesprávnost českého systému kárných řízení se soudci, státními zástupci a exekutory

Evropský soud pro lidská práva (ESLP) rozhodl stížnost českého soudního exekutora Jana Grosama na český systém kárných řízení se soudci, exekutory a státními zástupci....

NS: Za hanobení druhého na internetu nese odpovědnost autor, pokud není zaměstnancem média

Za hanobení a neprokázaná tvrzení o druhé osobě na internetu nebo v tisku nese odpovědnost jejich autor, pokud není zaměstnancem média. Případnou odpovědnost vydavatele to...

Žena měla datovou schránku, ale soud jí doručoval na obecní úřad. O odsouzení se dozvěděla od exekutora

Až od exekutora se dozvěděla žena s datovou schránkou, že je proti ní vedeno řízení, ve kterém byla odsouzena. Osobě žijící v zahraničí doručoval soud na...

Vnitro navrhlo řešit Ukrajince jako mimořádnou událost podle krizového zákona

Ministerstvo vnitra navrhlo nahradit nouzový stav zvláštními pravidly mimořádné události podle krizového zákona. Skončení nouzového stavu vládě znemožní ukládat orgánům úkoly, centrálně je řídit...

ESLP: Exekuce plačící holčičky před ambasádou USA byla výsledkem jednání matky

Záběry plačící holčičky před ambasádou USA, kterou si po exekuci odváží americký otec, skončily až ve Štrasburku. Matka podala na ČR stížnost pro porušení...

Stát chce stavět bydlení a školy pro uprchlíky bez stavebního řízení, vnitro varuje před zásahem do práv vlastníků

Bez kolaudace a bez běžných standardů pro stavby chce stát zvláštním zákonem zavést výstavbu „nezbytných staveb“ pro uprchlíky z Ukrajiny. Bydlení, školy a infrastruktura mají...

BIS zachytila snahy obstarat v ČR zbraně pro země pod sankcemi, mění zákon o službách

Působnost tajných služeb v „zabezpečování informací o záměrech a činnostech spočívajících v šíření zbraní hromadného ničení a ve zneužití kontrolovaných položek“ zavádí návrh novely zákona o zpravodajských službách. BIS...

Soudce dostal trest za sdílení ve skupině na Facebooku. Autocenzura v justici, zhodnotil řízení ESLP

Kárné řízení s jedním soudcem má vždy mrazící efekt na celou profesi. Sdílet různé názory na nezávislost justice s dalšími právními profesionály je klíčové pro profesi...

Rusko chce náhrady škod podle rozhodnutí ESLP vyplácet v rublech, nové rozsudky prohlásí za nevykonatelné

Náhrady škod poškozeným za porušení Úmluvy Ruskem podle rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) a platby za náklady řízení ve Štrasburku mají být...