Neděle, 7. března, 2021

Amnézie senátora Antla

0
Amnézie senátora Antla
Miroslav Antl v Senátu Foto: archiv

Tak jsem si v Parlamentních listech přečetla, že senátor Miroslav Antl odcházel z Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové kvůli mé osobě. Musím říci, že mě toto zjištění potěšilo, neboť se mi zjevně podařilo to, co se mým třem předchůdcům v pozici krajských státních zástupců nepodařilo, přestože by takový výsledek ze stejného důvodu jako já velmi uvítali.

Zklamána jsem pouze důvody, které senátor Antl ve svém článku uvádí, neboť jsou příznakem toho, že trpí amnézií, což je v případě politika jistě velmi nemilé. Možná si však po připomenutí vzpomene na chvíle, kdy byl státním zástupcem Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, a přesto o něm často v pracovní době nikdo nevěděl či se na pracovišti vyskytoval ve stavu, se kterým nesouhlasí ani zákoník práce, ani zákon o státním zastupitelství. Asi z prospěchářství, kariérismu a zištnosti, které mi M. Antl připisuje ve svém článku, jsem mu tedy odebrala jím oblíbenou agendu, která ho vedla ke shora zmíněnému stylu práce a požadovala jsem plnění stejných povinností jako u ostatních státních zástupců. Odpovědí mi bylo, že jinou agendu zpracovávat nehodlá, protože to neumí. Otázkou času tedy bylo, kdy celá situace jednoznačně dospěje k ukončení mé tolerance a k řešení cestou kárného opatření.

Rozhovor se senátorem Miroslavem Antlem najdete zde.

Jednoho rána ovšem zazvonil telefon a tehdejší ministr spravedlnosti se mě dotázal, zda je možno bez komplikací uvolnit Miroslava Antla, neboť si ho přeje tehdejší ministr vnitra Stanislav Gross k realizaci akce „čisté ruce“. Všichni víme, jak jeho relativně krátké působení na policii skončilo. Dopravní nehodou se služebním vozidlem v pracovní době a s alkoholem v krvi a poškozeným majetkem jak státním, tak soukromým. Pokud se ptáte, jak jeho prohřešek dopadl, tak bez potrestání – v důsledku promlčení.

Je veřejně známo, že styl práce  senátor Antl se příliš nezměnil ani v Senátu a tak bůh ochraňuj nás všechny před mladými státními zástupci, o kterých se ve svém článku Antl zmiňuje a kteří by se shlédli v jeho stylu. Snad takováto lehká připomínka pomůže senátorovi Antlovi k rozpomenutí. Reálií mu samozřejmě, pokud si bude přát, mohu poskytnout více. Na rozdíl od něj, jiní amnézií netrpí.

Renata Vesecká