Andrej Babiš povýšil koaliční smlouvu nad zákon

  V minulém týdnu jsme svědky rozjitřené atmosféry kolem změn v struktuře elitních policejních útvarů. Zdá se, jako by jedni vládní politici chtěli změny, aby třeba zabránili nějakým vyšetřováním, zatímco druzí vládní politici chtějí zachovat stávající stav, aby zase oni zabránili jiným vyšetřováním. Perou se o moc a těžko říci, kdo je v tom zápase dobrý a kdo zlý. Přesto jeden záporák mezi nimi vyčnívá.

  Andrej Babiš celou aféru rozjel a jeho až hysterické chování a křečovitá, úporná snaha bránit plukovníka Šlachtu, budí velká podezření. Nejhorší však je, jak Babiš svým vystupování a tím, jak argumentuje, odkrývá svůj postoj k demokratickým principům a k právu vůbec.

  Hlavním argumentem proti změnám v polici je pro Andreje Babiše koaliční smlouva. V přímém přenosu, v pořadu Interview ČT24, tvrdil že nesmí policejní president oznámené změny udělat a ministr vnitra je nesmí podepsat, protože koaliční smlouva to bez dohody koaličních stran, najmě tedy bez požehnání páně Babišova, nedovoluje. Několikrát smlouvu citoval a chtěl tím dokázat, že jeho koaliční partneři porušují právo. Celá situace má dva zajímavé aspekty.

  Prvním je, že pan Babiš neprokázal, že by podle koaliční smlouvy nemohlo docházet k změnám v struktuře police, neprokázal, že by policie, jako organizace, musela zůstat zcela neměnná. Televizní redaktorce, paní Witowské, se několikrát podařilo vyvrátit
  Babišovi jeho tvrzení a oponovala mu, že z textu koaliční smlouvy jím dovozovaná tvrzení nevyplývají. Nepřekvapilo, že Babiš reagoval podrážděně a jen opakoval svá tvrzení.

  Druhým, a mnohem závažnějším aspektem Babišova chování je to, že klade koaliční smlouvu nad zákon. Andrej Babiš nebere v potaz, že existuje zákon o policii, který dává policejnímu prezidentovi rozsáhlé pravomoci a především, činí jej nezávislým na politicích. To je pro nás, občany, velmi důležitý fakt, který činí obecně policii nezávislou. Bráníme se tak ovládnutí policie nějakou politickou garniturou a chráníme se před vznikem diktatury. Andrej Babiš má zřejmě jiné záměry a potřeby.

  Andrej Babiš zřetelně v přímém přenosu v ČT trval na tom, že podle koaliční smlouvy nelze dělat žádné změny v policii, aniž by se na tom koaliční partneři dohodli. Pokud by to tak mělo být, vyplývalo by z toho, že policejní prezident není nezávislý a může řídit policii jen podle dohod či rozhodnutí politiků vládní koalice.

  Je nutné konstatovat, a to velmi důrazně, že koaliční smlouva je dohoda mezi soukromými subjekty a nemůže mít vyšší hodnotu a váhu nežli zákon. Andrej Babiš to jistě ví, jen se mu to nehodí. Navíc je to situace, v které by se velmi slušelo, aby zpozorněli státní zástupci a začali se zajímat o to, zda nedochází k hrubému porušování práva, navíc v tak citlivé oblasti, jakou je nezávislost policie. Pokud si jakákoli politická strana či strany budou chtít usurpovat řízení policejního prezidenta a policie, byla by demokracie v České republice v ohrožení. Nebo už je?

  Radomil Bábek

  Sdílejte
  Předchozí článekPovinnost darovat potraviny a ústavnost
  Další článekV právním státě není možné, aby účel světil prostředky
  Radomil Bábek
  Radomil Bábek vybudoval či spoluvybudoval několik úspěšných společností (Everesta, ECS Eurofinance, Marketeers, Inboox, Eyrie a další), jejichž vedení již z větší části předal mladším partnerům. Řídí podnikatelskou skupinu VZK Group, kterou tvoří 10 společností a 3 projekty. VZK Group je platformou pro komunitní podnikání, je to sdílení zdrojů a podpory. Pomáhá v rozjezdu novým či mladým firmám a investuje do nich. Podnikání vnímá jako životní styl. Je přesvědčen, že firmy a jejich zaměstnanci jsou motorem ekonomiky ČR. Politici a vysocí úředníci jsou podle jeho názoru zataženou ruční brzdou. Proto s přáteli založil Asociaci podnikatelů a manažerů, jíž se stal předsedou. Hájí dobré jméno podnikání a chce přimět stát, aby se choval k podnikatelům s úctou. V popředí profesních zájmů Radomila Bábka jsou psychologie, krizový management a vše související se strategickým řízením a plánováním. V posledních letech vystupuje na konferencích a přednáší externě na vysoké škole. Jeho přednášky a vystoupení se vždy týkají managementu, leadershipu a strategického plánování a řízení. Hodně času věnuje poradenství pro začínající podnikatele a mentorování či koučování startupů.