Česká asociace věřitelů předkládá k snídani nové slepé uličky

  Konkurence nutí soudní exekutory, aby vnucovali exekuční služby správcům pohledávek, bankám, a pojišťovnám, či jejich advokátních kancelářím. Výsledkem je prostředí, kdy je exekutor nucen vlivem vertikální konkurence postihovat veškerý zjistitelný majetek dlužníkova, který se ovšem obratem ocitá v dluhové pasti.

  Exekutor nemůže individuálně postihnout majetek dlužníkovi, aby mohl rozumně žít a splácet, protože další exekutor v pořadí by nepostižený majetek prodal a věřitel by ztratil o spolupráci s rozumným exekutorem zájem. ČR je zemí s největším zastoupením osob v dluhových pastech vlivem exekučního řízení v Evropské unii. Je to dáno zejména tím, že stát stále připouští podivný „exekuční trh“ což je evropské unikum. Ve zbytku EU je teritoriální princip s nahodilým výběrem exekutora, Slovensko se s úspěchem připojilo v roce 2017. ČAV je organizace zajišťující nároky skupiny vzájemně propojených subjektů, které bojují proti změně současného systému výběru exekutora.

  M1 – nezávislost justice

  Společnost nemá zájem na drancování dlužníků, ale na efektivním vymáhání. To by umožňoval princip „Jeden místní exekutor, jeden povinný“ (tzv. M1), který prosazuje předseda vlády A. Babiš a jeho garantem v PSP je poslanec P. Nacher, a na němž je shoda poslanecká, senátní i celospolečenská.

  Sněhulák podporuje velkoúřady

  Vládní návrh zákona, jenž obsahuje nesmyslný princip navržený bývalým ministrem Pelikánem, spočívající v nabalování všech starých exekucí na několik velkoúřadů a navodil by krvavý boj exekutorů o věřitele s jedinou exekucí. Tento vládní návrh dostal přiléhavý název „Sněhulák“ a je nyní ve sněmovně jako tisk 545 a bude se projednávat spolu s tiskem 295.

  Slepé cesty – létající exekutor

  Součástí boje o zachování starých pořádků je předkládání úskočných variant a slepých uliček jako např. okresní soutěž, nepravá teritorialita, nebo nově vymyšlená varianta přednesená na snídani ČAV založená na vzniku exekučních poboček v krajích, při zachování „exekučního trhu“. Tento “pobočkový“ princip neřeší ani dluhové pasti, ani dostupnost exekutora. Varianta s pobočkami však poněkud naráží na nový zlepšovák ČAV a to „zřízení povinných úředních hodin exekutora pro styk s veřejností minimálně čtyři dny v týdnu“. Není zřejmé, jak by exekutor zvládl přejíždět po pobočkách ve 14 krajích po rozkopané D1. Zřejmě by exekutor využíval služební vrtulník, a i tak by měl problém Staňkův návrh dodržet. Je samozřejmé, že pobočky by mohly zřídit pouze 3 vybrané největší úřady. Ve stejném duchu se vinou i ostatní inovace ČAV, kromě snížení DPH a odepisování pohledávek.

  Pohádky Ovčí babičky

  Ve svém příspěvku ČAV opakuje mnohokráte vyvrácené notoriety typu „analýzy Ministerstva spravedlnosti i VŠE, které potvrdily, že by její zavedení vedlo k výraznému poklesu vymahatelnosti pohledávek“, kdy se od zfixlovaných analýz distancoval i ministr Pelikán, nebo „necelá 1/5 dlužníků se zdržuje na adrese trvalého pobytu“, kdy není žádný předložen seriózní průzkum, kde se dlužníci zdržují, a tvrzení je postaveno na „zkušenostech“ vykonavatelů nejmenovaného velkého exekutorského úřadu. Představa, že „Dlužník by navíc mohl pendlovat z kraje do kraje, podle toho, kde by vůči němu byli vstřícnější,“ varuje Staněk, patří spíše do pohádek Ovčí babičky. Snídaně se nezabývala největším současným společenským problémem, kterým je už první exekuce a tím, že exekutorů na jednoho povinného mohou být (a také jsou) i desítky se průzkum, ani řečníci nezabývali. Škoda.

  Snídaně s průzkumem

  V průzkumu veřejného mínění překvapí nezvykle nízký věkový limit respondentů – 60 let a cílová skupina, kterou je internetová populace. Proč? Úspěch průzkumu zajišťují kromě pečlivého výběru respondentů i návodné otázky, které mají účastníky snídaně přesvědčit, že obyvatelstvo nechce princip teritoriality.

  Prezentační snídaně ČAV se mohli zúčastnit pouze zástupci medií, politici a prověření odpůrci teritoriality. Zastánci změn, nebo dlužníci pozváni jako tradičně nebyli. Zřejmě, aby nebyly objeveny nedostatky v argumentaci řečníků.

  Světlo na konci tunelu – bude ANO prosazovat nezávislost justice? 

  Je zřejmé, že nadcházející parlamentní diskuse o zásadních změnách v exekučním systému bude tvrdá a nekompromisní. Ti politici, kteří kompromis sjednají, si nesmazatelně zapíší body za rozetnutí gordického uzlu dluhových pastí. Taková příležitost se neopakuje tak často. Kompromis se totiž hledá v oblasti mezi zestátněním exekutorů a ponecháním současného stavu. Definice daná předsedou vlády A. Babišem, kterou má v PSP prosazovat P. Nacher, je  jednoduchá, „Jeden místní exekutor, jeden povinný“. Ale jak odolat tlakům a princip M1 prosadit, je výzva pro zkušeného vyjednavače. Nepochybuji, že P. Nacher  zkušeným vyjednavačem je, jak prokázal při vyjednávání insolvenčního zákona. Exekutoři jsou součástí justice a ta má být nezávislá. Tak uvidíme. Již brzy.

  JUDr. Ing. Petr Kučera