Elektronickou evidenci tržeb je třeba zrušit

  Blíží se ostré spuštění první fáze povinného evidování některých tržeb a bohužel je již jasné, že veškeré snahy o alespoň odložení platnosti této povinnosti jsou a budou i nadále ze strany vládní koalice blokovány.

  Elektronická evidence tržeb (EET) představuje po všech myslitelných stránkách naprosto zpátečnický a chybný krok, který s sebou navíc přináší mnoho zmatků a nejasností a hlavně nerovné a diskriminační zacházení s podnikateli. Zákon o evidenci tržeb obsahuje takové množství nedostatků, že lze jen těžko uvěřit, že tento předpis je platný a účinný.

  V poslední době se neustále vynořují nové a nové problémy spojené se zavedením povinné evidence tržeb. Ministr financí sám otevřeně připouští, že zákon na mnohé věci vůbec nepamatuje nebo je upravuje nedostatečně. Je šokující, že místo toho, aby přiznal pochybení, prezentuje tyto nedostatky jako klad, když například bezelstně vysvětluje, že výklad zásadních problematických okruhů bude řešit jakási ministerská metodika. V právním státě musí bezpodmínečně stanovit práva a povinnosti pouze zákon a je naprosto nepřípustné, aby byla pravomoc tvorby zákonů de facto svěřena úředníkům. Považuji za šokující, že jedna ze základních zásad právního státu je v případě EET otevřeně zašlapávána do země samotným ministrem financí, který to ještě prezentuje jako výhodu a samozřejmost.

  Mezi takové výklady patří například vrchnostenské určení, kterých podnikatelů se dotkne první fáze EET. Tuto povinnost musí zcela jednoznačně stanovit zákon. Ovšem za poslední měsíce jsme svědky výkladových přemetů ministerstva financí, které pouze svým výkladem a z hlediska zákona zcela překvapivě vymezuje početné skupiny podnikatelů, kterých se první fáze EET nemá týkat, aniž by to však mělo jakoukoliv oporu v zákoně. Nejzářnějším příkladem jsou výklady týkající se definice stravovacích služeb a stánkového prodeje.

  Již samotné rozdělení náběhu povinné evidence do několika fází vyvolává pochybnosti, proč tomu tak je. Proč se tímto způsobem zakládá nerovnost mezi podnikateli, aniž by k tomu byl zřetelný důvod? Je velice dobře možné, že přinejmenším v tomto aspektu se skrývá protiústavnost zákona o evidenci tržeb. Z hlediska zátěže podnikatelů se jeví jako zcela nepřiměřené zavedení EET při existenci kontrolního hlášení u DPH.

  Z právního pohledu představuje závažný problém také podle všech indicií protizákonné založení státního podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb, který se má přitom starat o organizační zabezpečení EET. Tato otázka bude nyní intenzivně řešena, ale je skandální, že ministerstvo financí protizákonně zakládá státní podniky, což svědčí přinejmenším o neúctě k zákonům a neschopnosti tohoto úřadu, pokud se za tím neskrývají vážnější důvody.

  Důvodů, proč přinejmenším odložit účinnost zákona o evidenci tržeb, bylo tedy mnoho. Po volbách bude TOP 09 chtít tento nesmyslný experiment zrušit.

  Martin Plíšek, psáno pro Svobodné forum
  Sdílejte
  Předchozí článekHanobení hlavy státu
  Další článekEET je moc užitečná věc. Ovšem jak pro koho
  Martin Plíšek
  Martin Plíšek je právník a politik, od června 2014 poslanec Poslanecké sněmovny PČR, v letech 2009 až 2014 náměstek ministra zdravotnictví ČR, v letech 2006 až 2014 zastupitel Městské části Praha 4