Nad osudem komplexní novely exekucí visí otazník

  V poslanecké Sněmovně se blíží k závěru projednávání komplexní novelizace exekučního práva.[1] Novelu z pera ministerstva spravedlnosti čítající bezmála dvě stovky změnových bodů předložila vláda sněmovně v létě loňského roku.

  Od té doby je návrh opakovaně terčem důvodné kritiky, ať už jde o jeho nosné principy jako je jeden dlužník-jeden exekutor, zásahy do způsobu výběru exekutora a možností jeho změny, povinné zálohy, povinné zastavování exekucí, náhrada plátci mzdy, způsob započítávání plnění anebo desítky nejrůznějších dílčích změn. K návrhu se sešlo hned třicet pozměňovacích návrhů nejrůznější povahy. Řada z nich je vzájemně neslučitelná a přijetím jednoho se jiné stávají neprojednatelnými.

  Ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny v září rozhodl o vypuštění principu jeden dlužník – jeden exekutor. Ustanovení, která ho prováděla a odkazovala se na něj, byly desítky. Rovněž řada pozměňovacích návrhů, které Ústavně právní výbor navrhl do návrhu zapracovat, konečný text návrhu značně pozměňuje a zásadně mění jeho smysl a účel. Některé jsou technické povahy, jiné jsou založené na čistém populismu a praxi více uškodí, než aby zákon vylepšily.

  Popravdě řečeno, ani od původního od textu zákona, který v minulosti dvakrát vrátila Legislativní rada vlády, se nic dobrého čekat nedalo a bude lépe, pokud se neprosadí vůbec. Pokud by prošel, pak by jeho aplikace v praxi byla utrpením. Kupříkladu vzpomenu přetrvávající a opakovaně skloňovaný problém plošného necitlivého nastavení povinného zastavování exekucí, který může vést k tomu, že exekuce, které by exekutoři vymohli, budou zbytečně zastaveny jen proto, že návrh umožňuje uběhnutí lhůty pro zastavení exekuce i v případech, kdy exekutor exekuci provádět nesmí, tedy probíhá řízení o návrhu na odklad a zastavení exekuce, kdy je odložena nebo přerušena. To nahrává obstrukcím ze strany dlužníka. Stejně tak bude novela velkým impulsem k vyššímu zadlužování. Kvůli drastickému osekání výše srážek ze mzdy se totiž na exekuce další v pořadí během tříleté doby vůbec nedostane a budou zastaveny. Ještě před rokem by tyto exekuce měly výhled na to, že po uspokojení první exekuce se na ně dostane řada v řádu dvou, tří let a věřitel bude uspokojen. K zastavení budou odsouzeny i exekuce, kde exekutor prodává nemovitost, ale dlužník řízením obstruuje natolik, že se k dražbě nedostane včas. Takto se právo opravdu vymáhat nedá.

  Kvůli nekonzistentnosti výsledného textu a řadě vnitřních rozporností v návrhu dokonce sama ministryně spravedlnosti zvažuje, jestli nebude lepší návrh vzít zpět.  Přiznat si, že se návrh nepovedl, bude jistě moudřejší, než prosazovat silou zákon, který se k aplikaci v praxi vůbec nehodí.

  JUDr. Antonín Blažek

  [1] Sněmovní tisk 545bNovela z. – občanský soudní řád, online. Dostupné na https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=545