Pátek, 22. října, 2021

Navrhování prezidentského kandidáta

0

Kandidáta na prezidenta může navrhnout nejméně 20 poslanců, 10 senátorů nebo občan s podpůrnou peticí 50 000 voličů. Ústava ani volební zákon nestanoví, že poslanec nebo senátor může podpořit jen jednoho kandidáta. Pokud má právo plnit funkci stabilizátora společenských vztahů, je v právním státě dopředu známý text právního předpisu určující pro úpravu práv a povinností osob.

Není-li stanoveno omezení pro poslance a senátora, že může podpořit jen jednoho kandidáta, může jich podpořit více. Podpora není volba. Stejně to platí pro občany, kteří mohou podepsat více podpůrných petic pro různé kandidáty. Kandidát nemůže zkontrolovat, zda občan, poslanec či senátor nepodpořil již jiného kandidáta. Dokonce by takový krok mohl být úmyslný, aby volební proces byl zmařen. Je proto podle textu právních předpisů i z pohledu rozumnosti správné, že poslanec, senátor či občan může platně podpořit více kandidátů na prezidenta.

Zdeněk Koudelka

Previous article Strašidlo českého zdravotnictví
Next article Rozhodnutí MV ČR o prezidentských kandidátech je zralé k přezkumu 
Zdeněk Koudelka
Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, PhD. je doktor práva v oboru ústavní právo a politologie, advokát. V letech 1998 – 2006 byl poslancem za ČSSD, od roku 2006 do roku 2011 pak náměstkem nejvyšší státní zástupkyně pro legislativu a mezinárodní vztahy. V roce 2009 byl jmenován docentem a v letech 2011 až 2013 působil jako náměstek ředitele Justiční akademie v Kroměříži. Je členem redakčních rad prestižních právnických publikací a autorem odborné právnické literatury. Přednáší na katedře ústavního práva a politologie právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2014 je advokát. Veřejně se přihlásil k myšlenkám hnutí Trikolóra.