Pátek, 22. října, 2021

Nebudou žádné revoluce

0
Nebudou žádné revoluce
Marek Benda je politickým matadorem ODS Foto: ODS

Opakovaně se od různých subjektů ve volební kampani objevují výrazné novátorské nápady v oblasti práva obecně a justice a spravedlnosti zvláště. Chceme odbornou veřejnost ujistit, že my nic takového nechystáme. Myslíme naprosto vážně svoje zásady, že v oblasti legislativy je méně někdy více. Že zákony je třeba zjednodušovat a ne každý společenský problém má legislativní řešení. Že každá nová povinnost musí být vyvážena zrušením dvou doposud platných.

Václav Benda, významný český disident a politik (a také otec jednoho z autorů) napsal v jednom ze svých esejů již za hluboké totality v roce 1985: „Pravá politika je však výlučně službou obci, službou společenství svobodných občanů, služba pak nespočívá ve vnucování a vynucování vlastních představ o tom, co je pro druhého dobré (takovým způsobem lze snad vychovávat docela malé děti nebo ještě spíše dozírat na vězně), nýbrž v pozorném naslouchání a hlubokém respektu k tomu, co pro sebe pokládají za dobré ti druzí.“ Jedná se o naprosto esenciální myšlenku našeho nazírání na politiku, úkolem politiků není vnutit ostatním svoji vizi světa. A právě ti, kteří už po staletí s ohněm v oku vnucují ostatním nové uspořádání společnosti, napáchali ve 20. století ty nejstrašnější hrůzy.

Jsme přesvědčeni, že náš ústavní i justiční systém i vzájemné vymezení kompetencí a vztahů mezi právnickými profesemi je nastaven vcelku správně a pokud něco potřebuje, tak jen malé korekce. Rozhodně budeme dvakrát měřit, než jednou řízneme. Povedeme o každé změně důkladnou debatu s teoretiky i praktiky, kterých se dotýká. Vážíme si spolupráce s profesními komorami i všemi dalšími uskupeními, která sdružují soudce, státní zástupce i další právníky. Slibujeme uměřenost a konzervativní nerevolučnost.

Marek Benda, Pavel Blažek, garanti ODS pro oblast práva a spravedlnosti