Pátek, 28. ledna, 2022

Neodpovědnost státního zastupitelství

0
Neodpovědnost státního zastupitelství
Někdejší náměstek pražského vrchního státního zastupitelství Libor Grygárek Foto: archiv

Ministerstvo spravedlnosti se omluvilo nezákonně stíhanému bývalému vrchnímu státnímu zástupci Liboru Grygárkovi a zaplatí mu náhradu škody 480 000 Kč. Přitom mu však nic neudělalo. Jde o systémovou chybu, kdy za protizákonné jednání státního zastupitelství neodpovídá úřad, který moc zneužil, ale Ministerstvo spravedlnosti, které trestní stíhání nevede ani nedozoruje. Moc není spojena s odpovědností, což vede k jejímu zneužívání.

Libor Grygárek byl stíhán z vůle Vrchního státního zastupitelství v Olomouci a krylo to Nejvyšší státní zastupitelství pro údajné úřední pochybení. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci sáhlo k rétorice z 50. let 20. století, když hovořilo o sabotáži. Nakonec se ukázalo, že Libor Grygárek souhlasil s činností svých podřízených, jíž odsouhlasilo i Nejvyšší státní zastupitelství, které však později otočilo. Nejvyšší státní zastupitelství jednalo jak popletený král z pohádky Pyšná princezna: „Odvolávám, co jsem odvolal, a slibuji, co jsem slíbil.“.

Mnozí věc hodnotili jako trestní stíhání na objednávku, kdy pro řešení sporů mezi státními zástupci Vrchní státní zastupitelství v Olomouci zneužilo trestní stíhání. Moc státních zástupců je však omezena a soudy pokus o návrat totalitního zneužívání trestního práva odmítly. Připomíná to jinou blamáž státního zastupitelství – trestní stíhání bývalé předsedkyně Energetického regulačního úřadu Aleny Vitáskové.

Státní zastupitelství nenese náhradu škody za svou nezákonnost. Nemusí se omlouvat. Proč má omluvu psát Ministerstvo spravedlnosti? Ať se při zneužívání moci omluví vrchní státní zástupce nebo nejvyšší státní zástupce za to, jak jejich úřady jednaly. Rovněž škoda by měla být hrazena z rozpočtu státního zastupitelství. Pak bude zřejmé, které státní zastupitelství jedná protizákonně. Pakliže neponesou odpovědnost za porušení zákona ti, co ji působí, bude nezákonnost pokračovat.

Vláda může reagovat na zneužívání moci odvoláním nejvyššího státního zástupce. Nečiní-li tak a ani nenavrhne, aby se nejvyšší a vrchní státní zástupci museli omlouvat za jimi způsobenou či trpěnou nezákonnost, bude u nás trestní stíhání zneužíváno.

Zdeněk Koudelka

Previous article Zadavatelům znaleckých posudků
Next article Uvedení rejstříkového soudu v omyl
Zdeněk Koudelka
Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, PhD. je doktor práva v oboru ústavní právo a politologie, advokát. V letech 1998 – 2006 byl poslancem za ČSSD, od roku 2006 do roku 2011 pak náměstkem nejvyšší státní zástupkyně pro legislativu a mezinárodní vztahy. V roce 2009 byl jmenován docentem a v letech 2011 až 2013 působil jako náměstek ředitele Justiční akademie v Kroměříži. Je členem redakčních rad prestižních právnických publikací a autorem odborné právnické literatury. Přednáší na katedře ústavního práva a politologie právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2014 je advokát. Veřejně se přihlásil k myšlenkám hnutí Trikolóra.