Odložení referenda o nádraží v Brně je porušením práva zastupitelů na řádný výkon funkce

  Členové Zastupitelstva města Brna z řad opozičních stran – České strany sociálně demokratické a Občanské demokratické strany – podali 21. 1. 2015 návrhy ke Krajskému a Ústavnímu soudu na zrušení rozhodnutí Zastupitelstva města Brna o odložení místního referenda o poloze hlavního nádraží až na podzim 2016. Návrhy inicioval bývalý první náměstek primátora Robert Kotzian. Většina v Zastupitelstvu města Brna 25. 11. 2014 nezákonně rozhodla o termínu referenda.

  Podle zákona se koná referendum do 90 dnů od vyhlášení zastupitelstvem, pokud přípravný výbor navrhující referendum nežádá datum pozdější. Zastupitelstvo stanovilo termín konání referenda až na podzim 2016, když původní návrh přípravného výboru to nežádal. Přípravný výbor nemůže po podání návrhu návrh měnit, s výjimkou odstranění magistrátem vytknutých vad. Protože původní návrh obsahoval nereálné datum konání referenda v říjnu 2014, měl být termín referenda stanoven do 90 dnů od vyhlášení. K návrhům, které předložil přípravný výbor až v listopadu 2014, nelze přihlížet.

  Odložením referenda až do podzimu 2016 došlo k porušení práva zastupitelů na řádný výkon veřejné funkce tím, že:

  1. nemohli rozhodovat o zákonném a řádném návrhu usnesení s termínem referenda do 90 dnů od vyhlášení,

  2. O konání referenda nemůže jakkoliv rozhodovat zastupitelstvo. Odsunutím referenda o dva roky je téměř o polovinu volebního období zkráceno právo zvolených členů zastupitelstva rozhodovat v této velmi podstatné otázce života města Brna. Lhůta odkládající referendum o dva roky je lhůtou zřejmě nepřiměřenou, nezvyklou a protiprávní.

  Motivem odkladu referenda je strach přípravného výboru a Strany zelených z toho, že v případě konání referenda v zákonném termínu do 90 dnů, jejich návrh na zrušení stavby nového hlavního nádraží skutečnou většinu nezíská. Je nutné odmítnout protiprávní snahy založené na vnucování vůle menšiny většině, byť většině neagresivní a často mlčící. Referendum je nástroj přímé demokracie a navrhovatel zvítězí jen, pokud má za sebou podporu většiny občanů a ne jen hlučné skupinky. Referendum nemůže být zneužito k tomu, že demokratický zvolené orgány města budou zbaveny své zákonné působnosti rozhodovat o významných otázkách života města, kam patří i stavba nového hlavního nádraží.

  Zdeněk Koudelka

  Sdílejte
  Předchozí článekPocta opoziční a toleranční smlouvě
  Další článekZachrání soudce Petr Jirsa státní miliardy? Něco je špatně!
  Zdeněk Koudelka
  Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, PhD. je doktor práva v oboru ústavní právo a politologie, advokát. V letech 1998 – 2006 byl poslancem za ČSSD, od roku 2006 do roku 2011 pak náměstkem nejvyšší státní zástupkyně pro legislativu a mezinárodní vztahy. V roce 2009 byl jmenován docentem a v letech 2011 až 2013 působil jako náměstek ředitele Justiční akademie v Kroměříži. Je členem redakčních rad prestižních právnických publikací a autorem odborné právnické literatury. Přednáší na katedře ústavního práva a politologie právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2014 je advokát. Veřejně se přihlásil k myšlenkám hnutí Trikolóra.