Středa, 29. září, 2021

Otevřený dopis ministrovi spravedlnosti

0
Otevřený dopis ministrovi spravedlnosti
Solární elektrárna Ilustrační foto: Nazeleno.cz

Vážený pane ministře Kněžínku,
V dřívější době jsem vás žádala o schůzku a rovněž jsem vás informovala o nestandartních jednáních NSZ Pavla Zemana. Nyní se opětovně na Vás obracím, jako na nejvyšší autoritu v justici – ministra spravedlnosti s tím, že jste plně zodpovědný za stav justice v České republice. Nejen někteří státní zástupci vyrábějí konstrukce zločinu, ale rovněž soudy soudí stejné, nebo lépe řečeno obdobné kauzy velmi rozdílně, což považuji v demokratické zemi za nemožné.

Kauzy kolem solárních elektráren, vydání licencí koncem roku 2010 a následné obnovy řízení, nároky na podporu atd. Popíšu Vám dvě kauzy. V té první se jednalo o elektrárnu patřící do skupiny ČEZ, v té druhé o elektrárnu patřící soukromému podnikateli.
První elektrárna ČEZu nebyla dokončena ze 6/7 a dostala licenci. Nedokončenost kontrolovala SEI a dala v té době pokutu ČEZu ve výši 800 tis. Kč za to, že elektrárna nebyla dokončena a licence byla vydána. Zaměstnanec ERÚ zkušený pracovník Ing. Vítek zastavil obnovu řízení s odůvodněním, že k obnově není důvod. Jednoznačná prokázána škoda v desítkách milionu korun.

Mgr. Vítek odsouzen k podmíněnému trestu.
Druhá elektrárna patřící soukromému podnikateli (nikoliv skupině ČEZ) byla dokončena s nedodělky cca 60 tis. Kč (investiční náklady 1,3 mld. Kč). Obdržela licenci 31. 12. 2010 a dle platné legislativy a Cenového rozhodnutí ji náležela podpora po splnění další podmínky po nabytí licencí. Tudíž ze zákona ji náležela podpora ve výši roku 2011, nikoliv 2010. Tuto podporu také od OTE a.s. dostává. Ing. Michaela Schneiderová obnovu řízení zastavila s důkladným zdůvodněním. Ing. Schneiderová odsouzena k nepodmíněnému trestu a odpykává si 7-mi letý trest ve věznici s ostrahou ve Světlé nad Sázavou s peněžitou pokutou čtvrt milionu korun, přestože jí žádné obohacení nebylo prokázáno a škoda nevznikla.

NS svým usnesením ze dne 7Tdo 753/2018-63 v dovolání ohodnotilo zastavení obnovy řízení u pana Vítka, že se nejedná o trestní čin a s velkou pravděpodobností bude zproštěn.
Žádám Vás, pane ministře, abyste se celou záležitostí zabýval a bezodkladně se zasadil o přerušení trestu pro paní ing. Michaelu Schneiderovu, do rozhodnutí NS, ke kterému se dovolala. Jmenovaná je vězněna ve smýšleném procesu, či její trest vyplývá z hluboké neznalosti zákonů jak žalobce, tak soudců.

Nestaňte se spoluviníkem při justiční „vraždě“ Michaely Schneiderové.
Každý z nás může být odsouzen, přestože nic nespáchal. Pokud by Vás to jednou potkalo, tak věřte, pane ministře, že každý strávený den ve vězení bude i pro Vás, jako muže, zcela nepředstavitelný! Závažný zločin zneužití pravomoci úřední osoby může dohonit kohokoliv z nás, navíc když, někteří státní zástupci správní řád a zákony neznají.
Ing. Michaela Schneiderová je ve vězení již sedmý měsíc a nic nezákonného neprovedla.
V příloze Vám postupuji pro přehled tabulku srovnání činů, za které byli výše jmenování trestání. Zároveň vám postupuji Usnesení Nejvyššího soudu.

Alena Vitásková