Pátek, 22. října, 2021

Podivný rozsudek

0
Podivný rozsudek
PRIAC se domnívá, že skutečným cílem postupu vedení RSHAK je paralyzovat nebo alespoň poškodit dva další tradiční rozhodčí soudy v České republice Foto: Pxhere

S podivnější kauzou jsem se ještě nesetkal. V průběhu soudního líčení s obžalovanými manželi Fröhlichovými a spoluobžalovaným Milanem Trokanem se ukázalo, že důkazy příliš nesedí. Znalci vypovídali nepřesvědčivě, vyšly najevo některé nestandardní policejní praktiky, zkrátka vše zavánělo účelovostí a vyřizováním účtů v rámci konkurenčního boje.

A tak se na závěr soudního líčení stala naprosto mimořádná, neuvěřitelná věc. Státní zástupce v závěrečné řeči čestně a férově přiznal, že obžaloba neunesla důkazní břemeno a vzhledem k absenci usvědčujících důkazů navrhl obžalované ve všech bodech obžaloby zprostit. 

K údivu všech zúčastněných, především pak obžalovaných a jejich právních zástupců, soudkyně návrh státního zástupce neakceptovala. Vysmála se klasické pravdě, že kde není žalobce, není soudce a rozsudkem ze dne 26. 8. 2019 „rozdala“ drakonické tresty šest až osm let vězení, plus vysoké peněžité tresty.

Dobře věděla, že argumentace znalců označujících obrazy za falzifikáty byla opakovaně vyvrácena doloženými důkazy. Věděla, že přes dlouhodobé sledování a monitorování obžalovaných nebyl objeven žádný padělatel či padělatelská dílna, což při množství obrazů označených za padělky prakticky není možné. Věděla, že řada obrazů, jejichž originalitu znalec vyloučil a které měly být dle soudkyně účelově připravované pro následný prodej, visela v domě obžalovaného mnoho let, jak prokazují dobové fotografie.  

Obhajoba po nečekaném rozsudku přistoupila ke srovnání zvukových záznamů s kompletní protokolací z hlavních líčení a s nesmírným údivem a překvapením zjistila zjevnou a prokazatelnou manipulaci v neprospěch obžalovaných. Z protokolů byly např. systematicky vypouštěny zásadní pasáže z výpovědi některých svědků i samotných obžalovaných. Vrcholem pak bylo, že některé svědecké výpovědi byly zaprotokolovány v rozporu s jejich skutečným obsahem.

V důsledku rozsáhlých a zjevně opodstatněných námitek byla předsedkyně senátu Říhová nucena přistoupit usnesením ze dne 12. 6. 2020 k vyhotovení komplexní doslovné protokolace ze všech dnů hlavního líčení. Po obdržení písemného vyhotovení rozsudku byli odsouzení i jejich právníci šokovaní naprosto neskutečným zjištěním. Původní nesprávná protokolace se ve více než sto bodech promítá do odůvodnění rozsudku, ve kterém jsou k tíži obžalovaných kladeny skutečnosti, které neodpovídají provedenému dokazování.

Všechny tyto skutečnosti vzbuzují nesmírné pochybnosti, které se v době mezi vynesením rozsudku a současností neustále rozrůstají, zvětšují a prohlubují. Byly vypracovány další nezpochybnitelné posudky dokazující pravost obrazů, které znalec Pavliňák označil za padělky. Ukázalo se, že Pavliňák, který za svou „odbornou“ práci dostal od Policie přibližně půl milionu korun, není vnímán výtvarníky a znalci jako renomovaný odborník. A co je snad nejhorší, ukázalo se, že mnoho posuzovaných obrazů pravděpodobně ani neviděl, neboťsvé „posudky“ vypracovával podle fotografií.

Není tedy divu, že se případem začal zabývat Nadační fond proti korupci, který podal dne 12.11.2020 trestní oznámení pro podezření z trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby a trestného činu padělání a pozměňování veřejné listiny. A na základě nových informací a poznatků podala tatáž instituce dne 15.09.2021 trestní oznámení též na znalce Pavliňáka pro podezření z trestného činu křivé výpovědi, nepravdivého znaleckého posudku a trestného činu pomluvy.

Co napsat závěrem? Když jsem se s případem a dokumenty k němu podrobně seznámil, nechtěl jsem věřit vlastním očím, že se může v rámci české justice něco takového stát. Od způsobu a kvality práce policie, až po jednání a rozhodnutí soudu. Jedinou výjimku tvoří odpovědný a čestný stání zástupce Pražského krajského státního zastupitelství Mgr. Miroslav Forejt. Jemu vyhodnocení celého řízení vyústilo v návrh zproštění obžalovaných. Bylo by zajímavé vědět, proč tomuto návrhu soudkyně Říhová nevyhověla. Ale pokud bude podané trestní oznámení řádně a podrobně prošetřeno, možná se to dozvíme. Rovněž budeme sledovat, jak se k věci postaví soudce Vrchního soudu v Praze Radek Hartmann, jehož senát bude celou věc řešit v odvolacím řízení. 

PhDr. Václav Budinský