Pokuta za prokletí

    Právě jsem uhradila České advokátní komoře částku 33.000,- Kč. 25.000,- Kč jako úhradu pokuty za své „neetické jednání advokáta“ za to, že jsem „proklela tureckého velvyslance“ a 8.000,- K na nákladech kárného řízení.

    Pominu skutečnost, že ukládání pokut je pro Českou advokátní komoru dobrý byznys – dobrý výdělek. Ale ptám se sama sebe: Na podzim 1938 – v zimě 1939 se Česká advokátní komora zcela zasazovala za to, aby z komory byli vyloučení advokátni židovského původu a velmi se snažila o odebrání licencí advokátům, kteří museli prchnout z okupovaných Sudet. Nestihla to dotáhnout do konce, protože v březnu namašírovala do zbytku Čech nacistická německá vojska a tudíž začaly platit říšské zákony. Po Únoru 1949 se opět Česká advokátní komora aktivně zapojila do politických čistek, řadě advokátů, zejména těm, kteří se zúčastnili odboje na západní frontě, odebrala licence k provozování advokacie a podvolila se režimu. Totéž se opakovalo po roce 1968, kdy „nesouhlasící s poskytnutím bratrské pomoci“ byli zbaveni možnosti vykonávat advokacii.

    Jak vidno, Česká advokátní komora má skutečně „patent“ na to, posluhovat politickým režimům. Má to ale jeden „drobný“ nedostatek. Její činy, i když jsou mocenského charakteru, vůbec neznamenají, že má pravdu. Spíš je možno říci, že je to naopak. Pokud se dívám na „politické postoje“ České advokátní komory z historického hlediska, mohu naopak říci, že nikdy politicky pravdu neměla a vždy se přidala k té nesprávné, na konec prohrávající straně. Ne že by mi prachy rostly na stromě, ale z tohoto hlediska považuji postoj České advokátní komory a moji penalizaci za více než uspokojivé: jsou totiž důkazem, že JÁ stojím na té správné, v budoucnu vítězné straně…

    I moje „prokletí tureckého velvyslance“ bylo vyjádřením politického názoru, za který jsem Českou advokátní komorou perzekvována. Jsem přesvědčena, že výsledky tohoto hodnocení politického názoru Českou advokátní komorou dopadnou zcela stejně, jako všechny předcházející „politické počiny“ ČAK. Totiž jejím naprostým neúspěchem.

    Klára Samková