Přemluv bábu darovat baráky a čekaj tě tepláky

  Koupim ti papuče (a hrnce) babiii, jen mi přepiš ty zahradyyy, dokud seš ještě tadyyy! Kryptoměny umíme těžit, život však stále jen na století měřit (čest výjimkám), proto nezbývá než v boha (člověka?) věřit. Morálka je mrtvá taky, ať žije keš, ještě že je tu aspoň to právo (a lajky), babču přece ochránit chceš. Oklamat rodinu, z úřadů dělat hlupáky, zneužít Alzheimerovou chorobu bábinu, pro rychlý chechtáky. Vždyť je to krev tvé krve, buchty ti pekla, teď na ni budeš koukat tak jedině z pekla. Nectil si cizí vůli, píšou už o tom anály (6 Tdo 968/2018), nezbývá ti proto než v Lounech chodit jen kanály.

  „…dne 21. 1. 2011 uzavřel se svou babičkou S. B., nar. XY, darovací smlouvu datovanou dnem 20. 1. 2011, na základě které S. B. darovala obžalovanému bytovou jednotku č. XY v budově č. p. XY, XY na stavební parcele č. XY, v katastrálním území XY, okres XY, v hodnotě 550.000 Kč, přičemž věděl, že její podpis bude ověřován pracovnicí Městského úřadu v Lounech, a dále bude proveden vklad u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště XY,

  – dne 21. 1. 2011 si ponechal na svůj účet převést od své babičky S. B., nar. XY, na základě příkazu pro banku podepsaný S. B., který byl realizován dne 25. 1. 2011, odkup 121890 ks podílových fondů Sporoinvestu OPF, přičemž získané finanční prostředky z tohoto odkupu ve výši 224.814,80 Kč byly na základě téhož příkazu převedeny na účet č. XY vedený u mBank, BRE Bank S. A., Praha 8, jehož majitelem je obžalovaný,

  přičemž těchto jednání se dopustil přesto, že si byl vědom toho, že její závažný zdravotní stav vylučuje schopnost činit právní úkony, svobodně se o své vůli rozhodovat, jakož i posoudit následky svého jednání, neboť poškozená v předmětnou dobu trpěla Alzheimerovou chorobou, a tuto skutečnost nesdělil před příslušnými orgány a bankou, a tímto jednáním zkrátil majetek S. B., nar. XY, nejméně o 774.814,80 Kč a obohatil sebe…“

  „Podvod“, ve vzduchu ta slova visela, čeká tě šatlava, hrůza tě jímala. Kdo z nás vlastně ví, že pro šibenici roste od mala? Máš štěstí, tentokrát jen podmínka, trest v srdci však nejvyšší, hrana ti zacinká.

  Ochrana před šmejdy (zákonná záruka), lze se však vůbec připravit, že útok přijde od vnuka? Pamatuj člověče, opojná je technika, mrav však z ní neteče, to tobě život utíká. Jestli si myslíš, že je to vzděláním, nevěř na zázraky, magistři na příbuznejch páchaj stejný ohavnosti taky (6 Tdo 908/2015). Úctě ke stáří učí se přitom již na základní škole, čili o tom musí  vědět všech těch deset a půl miliónů dole.

  Nauč mne to!“ – „Vida toho kluka, nač by tvá to ruka uměla?!“ „Až se tobě třásti bude ruka, koryto ti synek udělá!

  Není-li již matka tvé matky v duševní kondici, nech její majetky, napiš vzkaz na lednici, dokud neleží v márnici, za všechno děkuji!

  #inspirovánoživotem

  #životmilovatanejenbillovat

  JUDr. Vladimír Janošek