Šikana Davida Ratha, nebo jen plnění povinností VSZ Lenky Bradáčové?

  Institut Aleny Vitáskové (dále jen IAV) ochrana lidských práv a svobod se zajímá o porušování lidských práv bez ohledu na postavení občana ve společnosti. V této souvislosti jsme zaznamenali mediální informace kolem kontroly, která proběhla ve věznici, kde si odpykává trest David Rath. Údajně se jednalo o to, že Rath chodil v džínách, a měl zdravotní pomůcku zdravotní matraci (kterou si uhradil sám). Kontrolu údajně nařídila VSZ Lenka Bradáčová. Matrace byla Rathovi odebrána, zda džíny také, to se nám nepodařilo zjistit. Údajně mu není dovoleno vykonávat profesi lékaře. Asi je na to zákon?

  A nyní k meritu věci. Co vede VSZ Lenku Bradáčovou k těmto krokům? Je to nenávist k dr. Rathovi, je to šikana Ratha? Je to politické zadání? Je to zneužití pravomoci státního zastupitelství, protože to vše si může dovolit? Nebo je to výkon dohledu nad výkonem trestu, který přísluší státnímu zastupitelství ze zákona? Údajně státní zastupitelství dostalo zprávu, že se v příslušné věznici „něco děje“. V takovém případě musí asi kontrolu provést. Vše výše uvedené je nyní v rukou příslušných institucí, které by měly veřejnost informovat, co je pravda. Domněnky, které kolem incidentu kolují, by neměly zůstat bez odpovědi.

  Pokud se jednalo o šikanu ze strany státního zastupitelství, či jinou nezákonnou pohnutku k tomuto činu, tak by měly být vyvozeny vůči všem aktérům státního zastupitelství exemplární tresty. Pokud státní zastupitelství plnilo svoji povinnost danou zákonem, tak by se zákonodárci měli zamyslet, jestli jsou takové zákony v souladu s lidskými právy. Zda je zdravotní poškozování vězňů v demokratické zemi přípustné.

  Občan ve výkonu trestu je na svých právech omezen, přesto má svá práva, která nesmí být pošlapávána. Jaké druhy trestu by se dle státního zastupitelství měly praktikovat? Odsouzený občan (v poslední době se objevují častěji případy, že se jedná o odsouzení nevinných) ztrácí svobodu, což s výkonem trestu logicky souvisí a je v souladu se zákony. S tím je spojen minimálně dopad na psychické zdraví, ekonomickou situaci v rodině, následné postavení ve společnosti. To musí strpět i fyzické poškozování zdraví? Musí strpět ztrátu odborné profese například lékaře?

  Ve výše uvedeném by se jednalo o několikerý trest. Domníváme se, že praktiky několikerých trestů, či týrání vězňů, ponižování a deptání lidských práv, se užívají v nedemokratických zemích, nebo jsou pohrobkem praktik padesátých let u nás.

  Přece je ve veřejném zájmu, aby odsouzený (dle slov mnohých soudců při vynesení rozsudku) se v nápravném zařízení polepšil, převychoval a vrátil se do společnosti „napravený“. Konkrétně řečeno, aby se po té zařadil do společnosti, pracoval a vedl spořádaný život. A spořádaný život bez práce a příjmu se vést nedá.

  Pokud budeme občany ve výkonu trestu zdravotně likvidovat, (jako např. MUDr. Ratha kvůli zdravotní matraci), tak se vrátí na svobodu jako zátěž společnosti, nikoliv jako občan, který pro společnost může ještě pracovat, vykonávat svoji profesi.

  • Proč nesmí mít vězeň zdravotní matrace? To si musí zničit páteř tak, aby po opuštění vězení šel přímo do invalidního důchodu a čerpal zdravotní péči?
  • Když je lékař, proč nemůže ve vězení vykonávat profesi lékaře? Pokud z veřejných zdrojů víme, tak byl souzen snad za korupci, nikoliv za zneužití postavení lékaře s dopadem na zdraví občanů, nebo násilnou trestnou činnost.
  • Má přijít o svoji lékařskou praxi? Vždyť vystudoval za veřejné peníze. Lékařskou praxi vykonával do nástupu výkonu trestu. Proč by mu měla být lékařská praxe odepřena při výkonu trestu, nota bene při fatálním nedostatků erudovaných lékařů?

  Nezastáváme se dr. Ratha, ani žádného vězně, pokud jim není ubližováno, pokud trest odpovídá trestnému činu, který provedli. Jsou však případy, kdy státní zastupitelství předkládá soudu nepravdivé, vykonstruované důkazy a pak jsme i v této věci povinni zasáhnout.

  Ochrana lidských práv je prioritou naší činnosti a nerozlišujeme, zda se jedná o důchodce, podnikatele, zaměstnance, poškozené firmy, či občana ve výkonu trestu. To byl mimo jiné důvod, proč jsme založili „Manifest – občanů poškozených státem“, abychom jako občanská iniciativa se zasadili o vymahatelnost práva a spravedlnosti, dodržování lidských práv a Ústavy ČR pro všechny občany naší vlasti.

  Ing. Alena Vitásková