Sloučením České televize a Českého rozhlasu vytvořte Českou televizi a rozhlas (ČTR)

  Otevřený dopis poslancům a senátorům PČR

  Vážení zákonodárci, následujte prosím své slovenské kolegy a slučte dvě česká veřejnoprávní média. Ušetříte tím značné množství finančních prostředků a zpříjemníte obyvatelům této země život placením jen jednoho koncesionářského poplatku.

  Jestliže vedle sebe působí dva obrovské kolosy, jejichž činnost se v mnoha směrech, především v oblasti zpravodajství a publicistiky, zbytečně dubluje, nabízí se možnost obě organizace sloučit, řadu aktivit zracionalizovat a uspořit koncesionářům značné finanční prostředky.

  Proč by měla mít Česká televize i Český rozhlas v řadě zemí každý svého zpravodaje? Proč by se ty samé události měly zpracovávat dvakrát? Proč by měli být dva generální ředitelé, dvojnásobek jejich náměstků, administrativních pracovníků, atd.? Proč bychom měli mít dvě rady, Radu České televize a Radu Českého rozhlasu? Pro dvě samostatné organizace neexistuje a ani nemůže existovat jakýkoliv racionální důvod.

  Pro srovnání se stačí podívat do zahraničí. S výjimkou Francie mají všechny významné státy EU jedinou veřejnoprávní organizaci, která sdružuje jak rozhlasové, tak i televizní vysílání. Stačí si připomenout nejen nejstarší, a renomovanou britskou BBC, ale také německou ARD, španělskou RTVE a italskou Radiotelevisione. Proč zrovna my bychom měli plýtvat prostředky českých koncesionářů a z jejich peněz udržovat nesmyslně dva obrovské kolosy, které by se mohly spojit, využít synergie možností a sil a ušetřit mnoho pracovních sil a tím i zbytečných nákladů?

  Vážení poslanci a senátoři, mimo návrhů na sloučení žádám, aby byla provedena analýza naplňování veřejnoprávních funkcí obou médií. Není totiž správné a žádoucí, aby tyto instituce, které získávají prostředky na svou činnost koncesionářskými poplatky (které musí platit i ti, kteří vůbec nesledují jejich vysílání) soupeřily o sledovanost se soukromými, komerčními subjekty na úkor svého skutečného poslání. Proč by měla Česká televize vysílat seriály typu „A je to vražda, napsala“ nebo „Colombo“? Proč by se měla podbízet umělecky nehodnotnými zábavnými žánry?

  Domnívám se, že je třeba nově definovat poslání veřejnoprávních médií. Na jedné straně přísně zabezpečit jejich nezávislost v oblasti zpravodajství a publicistiky, na druhé straně jim vymezit povinnosti v propagování celospolečensky prospěšných cílů, např. zdravého způsobu života, prevence negativních závislostí, zvyšování vzdělanosti, informovanosti, jazykového vybavení apod.

  Proč by měli koncesionáři platit za něco, co získávají od komerčních televizí a rádií zdarma, za jednoduchou zábavu, za populární hudbu, zahraniční zábavné filmy a seriály apod.?

  Vážení zákonodárci, jste jediná síla, která může změnit tristní stav našich veřejnoprávních médií a zajistit potřebné změny takového druhu, které mohou pomoci obyvatelům České republiky překonávat stresy a problémy dnešní doby, zlepšit jejich stravovací i jiné návyky, zvyšovat jejich kulturní a vzdělanostní úroveň a poskytnout další informace a služby, které od nich společnost očekává.

  Pro tuto potřebnou a žádoucí transformaci vám přeji mnoho sil a úspěchů.

  Václav Budinský