Stav legislativní nouze nelze vyhlašovat vždy, když jde o exekuční zákony

  Exekuční právo je stejné právo jako každé jiné. Zdá se ale, že při jeho prosazování to tak docela neplatí. Exekuční řád za svou dvacetiletou existenci prošel bezmála padesáti novelizacemi. Řada ustanovení byla novelizována hned několikrát. V posledních letech záběr novelizací nabírá na objemu.

  Neexistence odborné komise, jejímiž členy by byli i praktikující exekuční soudci a soudní exekutoři, pak vede k tomu, že do Parlamentu jsou předkládány nekvalitní texty zákonů, u nichž chybí provázanost jednotlivých ustanovení a institutů a zhodnocení potřebnosti, proveditelnosti a nákladnosti navrhovaných řešení. Poslední vládní novela[1] čítá dvě stovky změn a jsou k ní načteny další tři desítky pozměňovacích návrhů. Zdrojem tvorby takové legislativy totiž není praxe ale stále časteji hoaxy a fakenews. Není divu, že tyto pod pokličkou připravované návrhy se pod palbou argumentů odborné veřejnosti rozpadají na kusy a není možné z nich vytvořit fungující právní předpis.

  Vyhlášení nouzového stavu ale vytvořilo prostředí dosud nevídané a jako stvořené k omezování společenského nepřítele – soudních exekutorů.

  Nekvalitní návrhy exekučních zákonů jsou bez řádné diskuse předhozeny Poslanecké sněmovně a jsou opřeny o ničím nepodložená tvrzení o propadu životní úrovně a příjmů domácností s apelem na urychlené přijetí změn vedoucích k restrikcím vymáhání ve stavu legislativní nouze. Stav legislativní nouze totiž vylučuje diskusi a řádné projednání návrhu na odborné úrovni, kde by se zcela jistě ukázala nejen nepotřebnost navrhovaných změn, ale především neexistence pádných argumentů pro jejich přijetí.

  Zarážející však je, že zatímco provozovny restauračních a dalších zařízení jsou uzavírány v zájmu zamezení šíření nákazy koronavirem, exekuce spolu s insolvencemi jsou omezovány z důvodů ekonomických na straně dlužníka.

  Je ale smutné, že v zájmu prosazení návrhu se zcela zásadním způsobem překrucují fakta:

  • Česká republika má stále jednu z nejnižších nezaměstnaností v Eurozóně
  • Česká republika má jednu z nejnižších zadlužeností domácností v Eurozóně
  • České domácnosti o úspory nepřišly, ale navýšily jejich objem o 5,3%
  • Průměrný výdělek mezi druhým a třetím čtvrtletím neklesl, ale p o započtení krizových kompenzací z programu Antivirus se zvýšil o 0,3%
  • Z ošetřovného se srážky ze mzdy vůbec neprovádějí.
  • Počet žádostí o odklad splátek u bank je na absolutním minimu oproti stavu na jaře letošního roku.
  • Počet exekucí nadále klesá
  • Počet osob v exekuci klesá
  • Podle současných prognóz budou základní školy otevřeny v průběhu listopadu a rodiče, kteří jsou kvůli dětem mladším 10 let doma na ošetřování člena rodiny, nastoupí zase do práce.
  • Zaměstnanci uzavřených provozů mají garanci, že stát zaplatí jejich zaměstnavateli 100 procent mzdových nákladů.

  Exekuce je státem upravený postup pro vymožení soudem přiznaného práva. V žádném případě nelze hovořit o tom, že by jejím provedením měla být plošně a zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu nebo kdy státu hrozí značné hospodářské škody. Nejsou tak naplněny požadavky na projednávání návrhu ve stavu legislativní nouze a už vůbec ne přijetí zákazu provádění exekucí na dobu čtyř měsíců, když ani předložené dopady krize nenastaly a většina z nich odpadne v řádu několika málo týdnů.

  JUDr. Lukáš Jícha, soudní exekutor

  [1] Sněmovní tisk č. 545