Sobota, 15. května, 2021

Svoboda slova a trestní řízení

0

Vrchní státní zastupitelství v Praze 12. 5. 2017 vyzvalo vydavatelství Economia a redakci Aktualně.cz ke stažení článku LUDĚK MÁDL: Pelta na ministerstvu protlačil i dotaci pro Spartu. Podle policie byly ve hře hned dvě jeho milenky (Aktualně.cz 12. 5. 2017). Výzva je doprovázena výhrůžkou udělení pořádkové pokuty podle trestního řádu do 50 000 Kč. Výzva je projevem cenzury, která je ústavně zakázána.

Vrchní státní zastupitelství v Praze se ve svém cenzurním zásahu odvolává na § 1 trestního řádu, kde je dán účel zákona tím, že upravuje postup orgánů činných v trestním řízení a je zde obecná povinnost občanů k objasňování trestných činů, ale jen v zákonem určených konkrétních povinnostech. Trestní řád omezuje svobodu slova z důvodu ochrany poškozených či mladistvých. Státní zastupitelství může zjišťovat, zda policie či státní zástupci neprodávají služební informace. Je však právem novináře zveřejnit získané informace. Svobodu slova je možné omezit, když to zákon stanoví určitě. Nedostačuje k tomu obecný § 1 trestního řádu.

Novinář má právo vyjadřovat stanovisko či vyjádření jiného zveřejnit a za své stanovisko bere odpovědnost v rámci tiskového zákona, ochrany osobnosti, případně dalších právních norem. Tiskový ani jiný zákon nezakazuje předmětné články. Dojde-li v moderní demokracii ke sporu mezi zájmem státního zastupitelství a základním právem člověka (svobodou slova), nemůže být spor řešen zneužitím moci ze strany státního zastupitelství.

Směšně působí zdůvodnění státního zastupitelství, že přípravné trestní řízení je neveřejné, pokud to srovnáme s medializací a tiskovkami státního zastupitelství v kauze Nagyová či Rath. Zneužití moci státním zastupitelstvím není postihováno, ale pokud se téhož jednání dopustí další osoby, je připraveno je trestat. Vzpomeňme jen, jak naložilo státní zastupitelství s trestním oznámením Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny, která zjistila, že ředitel odboru Vrchního státního zastupitelství v Olomouci Petr Šereda předal jinému služební informace. Tento fakt zametlo pod koberec z hlediska trestního i kárného. Za současného vedení státního zastupitelství dochází k značnému zneužívání moci ve státním zastupitelství.

Občané mají právo na odpor proti zneužívání moci. Je evidentní, že pokud dozor nad vyšetřováním zločinů státních zástupců budou dělat jejich kolegové, nezbývá, než se mocenské zvůli postavit občanskou neposlušností. Pokuta 50 000 Kč není pro vydavatelství Economia likvidační a může cenzurovaný text zveřejnit. Též jsem obdržel výtku nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana za článek upozorňující na manipulaci s trestními kauzami vedením státního zastupitelství a přehazování vybraných kauz spřáteleným státním zástupcům. Nic jsem si z toho nedělal. Proti zločinům ve státním zastupitelství je správné bojovat.

Zdeněk Koudelka

Previous article Stát nesmí poškozovat nevinné občany
Next article Nezákonná a protiústavní výzva VSZ ke stáhnutí článku
Zdeněk Koudelka
Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, PhD. je doktor práva v oboru ústavní právo a politologie, advokát. V letech 1998 – 2006 byl poslancem za ČSSD, od roku 2006 do roku 2011 pak náměstkem nejvyšší státní zástupkyně pro legislativu a mezinárodní vztahy. V roce 2009 byl jmenován docentem a v letech 2011 až 2013 působil jako náměstek ředitele Justiční akademie v Kroměříži. Je členem redakčních rad prestižních právnických publikací a autorem odborné právnické literatury. Přednáší na katedře ústavního práva a politologie právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2014 je advokát. Veřejně se přihlásil k myšlenkám hnutí Trikolóra.