Pondělí, 25. října, 2021

Vedení sociální demokracie popřelo listopad 1989

0
Vedení sociální demokracie popřelo listopad 1989
Původní odklad rozsudku zrušil před týdnem Ústavní soud Foto: archiv

V listopadu 1989 se obnovila sociální demokracie a ztotožnila s požadavky studentů, že demokracie musí mít navrch nad policií, prokuraturou a armádou, aby se neopakovalo zneužívání moci. Byla pro názorovou pluralitu ve veřejných institucích. Nyní se vedení strany lísá k těm, kteří zneužívání moci podporují, a připojuje se k honu na lidi za jejich názory.

Podpora zneužívání moci

Předsednictvo sociální demokracie 21. 6. 2019 uvedlo, že nesmí být odvolán nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Vedení sociální demokracie tak pro své mocenské zájmy pokrylo zneužívání moci vedením státního zastupitelství.

Každý nositel státní moci v demokratickém právním státě je odpovědný za její výkon. Je-li moc zneužívána, má být odvolán. Neděje-li se tak, je nefunkční demokratický právní stát. Lidé tedy budou nadále ohroženi tím, že:

– bude docházet k manipulacím s trestním řízením – například s příslušností soudů pro povolování odposlechů, domovních prohlídek a vazeb ze strany vrchních státních zastupitelství,

– bude docházet k přehazování trestních kauz nepříslušným státním zastupitelstvím z nízkých a nečestných důvodů (kariérismus),

– bude docházet k nezákonným odposlechům hovorů obviněných s obhájci, k šíření těchto odposlechů vrchním státním zastupitelstvím a k protiprávní kontrole písemných materiálů obhajoby předávané vazebně stíhaným,

– budou nezákonné prostorové odposlechy neveřejných prostor bez povolení soudu,

– budou porušovány maximální zákonné lhůty vazby ve věcech vrchních státních zastupitelství,

– budou zbaveni osobní svobody naši občané s pitomým odůvodněním, že je státní zástupce chce vydat do Íránu, kam nelze našeho občana bez jeho souhlasu vydat, a vůči státnímu zastupitelství za tento zločin nebude vyvozena odpovědnost,

– budou v trestním řízení proti neoprávněně obviněným užívány nepravdivé znalecké posudky,

– stát bude platit náhrady škody za protiprávní činy státního zastupitelství, aniž by byly postiženy osoby páchající protiprávnost,

– bude docházet k cinknutým trestním stíháním včetně toho, že vrchní stání zastupitelství bude lhát Ústavnímu soudu, jakože manželka vazebně stíhaného žije v zahraničí, když za ním pravidelně dochází do vazby, leda by Vrchní státní zastupitelství v Olomouci na Moravě považovalo život v Praze v Čechách za zahraničí,

– bude nadále zjišťováno, zda je vazebně stíhaný otcem dítěte své manželky, což nesouvisí s trestním stíháním a hrubě to narušuje právo na soukromí a rodinný život a hodnotím to jako svinstvo s cílem využít to jako psychický útok na obviněného.

Likvidace názorové různosti

Předseda sociální demokracie Jan Hamáček podpořil kampaň proti Michalu Semínovi, který kandiduje do Rady České tiskové kanceláře. Jsem zastánce názorové plurality politických stran i názorové různosti v radách státem zřízených médií. Jan Hamáček se připojil k útokům vůči Michalu Semínovi, aniž by uvedl, co M. Semín udělal či řekl špatně. Proti Michalu Semínovi řvalo pražské Václavské náměstí a většina nevěděla, o koho jde. Vzpomněl jsem si na organizaci akcí údajné podpory lidu pro tresty smrti nad Horákovou či Slánským.

Ne mým jménem

Jsou okamžiky, kdy je dobré projevit nesouhlas a říci: Ne mým jménem! Nechci být člen strany podporující zneužívání moci, ani strany bránící názorové pluralitě. Proto končím po 25 letech, čtvrtstoletí života, členství v sociální demokracii.

Zdeněk Koudelka

Previous article Co vlastně demonstranti chtějí?
Next article Po dvou letech od snížení exekutorského tarifu směřuje exekutorský stav k ekonomickému krachu
Zdeněk Koudelka
Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, PhD. je doktor práva v oboru ústavní právo a politologie, advokát. V letech 1998 – 2006 byl poslancem za ČSSD, od roku 2006 do roku 2011 pak náměstkem nejvyšší státní zástupkyně pro legislativu a mezinárodní vztahy. V roce 2009 byl jmenován docentem a v letech 2011 až 2013 působil jako náměstek ředitele Justiční akademie v Kroměříži. Je členem redakčních rad prestižních právnických publikací a autorem odborné právnické literatury. Přednáší na katedře ústavního práva a politologie právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2014 je advokát. Veřejně se přihlásil k myšlenkám hnutí Trikolóra.