Neděle, 24. října, 2021

Vláda slibuje legislativní smršť, ale i stabilitu práva

0
Vláda slibuje legislativní smršť, ale i stabilitu práva
Designovaný premiér Andrej Babiš Foto: Facebook

Hledím-li na  návrh programového prohlášení  vlády „optikou“ legislativy a justice,  napadlo mne slovo „robustní“. Mohu se mýlit, ale zdá se mi, že s tak obsáhlými představami o nových legislativních počinech dosud žádná vláda před Sněmovnu nepředstupovala. Je to sice v rozporu s tvrzením, že vláda bude „dbát na stabilitu právního řádu“ (jakápak stabilita při tolika změnách), ale asi sotva by bylo možné říct, že jde o záměry zbytečné nebo nepotřebné. No, uvidíme.

V jednostránkové kapitole nazvané „Právo a spravedlnost“ je uveden záměr dokončit práce na „civilním řádu soudním a trestním řádu“, dále je předvídán nový exekuční řád a zákon o hromadných žalobách, spotřebitelský zákoník a novela insolvenčního zákona. Dále pak „nový zákon o státním zastupitelství“ (pomáhej pánbůh), nová úprava „kárného řízení soudců a státních zástupců“ a nový zákon o znalcích. Za velmi významné považuji zmínku o respektu k nezávislosti soudců a státních zástupců v souvislosti se záměrem předložení  „nového zákona o soudech a soudcích, který zavede transparentní pravidla pro přípravu, výběr, hodnocení, vzdělávání a karierní postup soudců respektující mezinárodní doporučení v této oblasti“. Tato „doporučení“ by mne velmi zajímala….

Řada nových legislativních kroků je však uvedena i v jiných kapitolách vládního prohlášení. Tak můžeme očekávat  „legislativní řešení problémů spojených s nelegální konkurencí“, „aplikace nové regulace hazardních her“, novelu zákona o důchodovém pojištění, zavedení jedné „Centrální IT autority“, koncepční změnu stavebního práva (nedávno asi potřetí   novelizovaný stavební zákon!) a „doplnění zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury“, zákon o liniových stavbách, „zefektivnění volby do Senátu zavedením jednokolového systému“ (tento záměr je zařazen ze sotva pochopitelných důvodů do kapitoly Vnitřní bezpečnost), novelu autorského zákona, „změnu legislativy“ k posílení  ochrany lesů a konečně i „komplexní zákon o podpoře sportu“ . Počítá se také a „uzákoněním institutu zvláštní právnické osoby pro činnost v oblasti kultury. To abych jmenoval jen ty nejhlavnější záměry.

Významná opatření chystá nová vlády ve zdravotnictví. Zde se chystá zákon o zdravotních pojišťovnách, zákon o regulaci úhrad zdravotních prostředků a zákon o „elektronizaci zdravotnictví“.

V oblasti bydlení vláda opouští již trochu zprofanovaný termín „sociální bydlení“ a slibuje nový zákon „pomoci lidem v bytové nouzi“ a nový zákon o realitním zprostředkování (aby se prý zamezilo „nekalým praktikám v realitních činnostech“).

Snad lze uvítat, že vláda se nehodlá pouštět do změn Ústavy, pokud tím není myšlen záměr „zjednodušit volební pravidla tak, aby se občanům usnadnil přístup k volbám (včetně zavedení korespondenční volby, zrušení místní příslušnosti pro vydání voličských průkazů)“, nad čímž asi mnozí pozvednou obočí. Jediná výslovná změna Ústavy je v záměru doplnit „ústavní zákon o všeobecném referendu za přísného respektu k čl.6 Ústavy, tedy tak, aby se referendum nemohlo stát  nástrojem tyranie většiny vůči názorové menšině “. Jistě chvályhodná záměr, který se však lépe deklaruje než realizuje.

Lidská práva jsou ve vládním prohlášení výslovně zmíněna jen jako  „tradiční součást české zahraniční politiky“.

Osobně se domnívám, že chybí  zmínka o asi potřebné novele občanského zákoníku a zejména zákona o obchodních korporacích, kde novela v oblasti družstevního a vlastnického bydlení je zcela nezbytná. A novelu si asi vyžádá i zákon o veřejném ochránci práv s ohledem na poněkud překotný růst jeho kompetencí, vytvářející z něj jakýsi „sběrný úřad“ pro jakékoliv použití.

Vládě lze popřát k bohulibým záměrům mnoho zdaru, ale jak jsem napsal shora: uvidíme.

Stanislav Křeček