Vyzvali jsme vládu, aby stáhla EET z parlamentu

  Elektronická evidence tržeb jde do dramatického finále. Přesto, že bylo vysloveno mnoho věcných argumentů proti zavedení EET, nadále ji tvrdohlavě a umanutě vláda a koaliční poslanci prosazují.

  Minstr financí Andrej Babiš i předseda vlády Bohuslav Sobotka se upnuli k EET, prý jako k nástroji výběru daní, přestože EET nepomůže zlepšit výběr daní. Je tvrdohlavě prosazován zákon, který byl nezávislými právníky zkritizován a odmítnut, který musí být prosazován i pomocí lží a který nebyl nikdy rozumně a nezpochybnitelně doložen a argumentován. Zcela zřejmě je smyslem zavedení EET totální dohled, likvidace trhu a konkurence a plně řízená ekonomika. Chorvatský ministr financí Lalovac, když v červnu přijel podporovat záměr pana ministra Babiše, řekl jasně, že „potřebují sledovat každého podnikatele a chtějí řídit hospodářství“. A to chce i současná česká vláda.

  Přijetí zákona o evidenci tržeb je nežádoucí, neboť tento odporuje zásadám liberálně demokratického státu. Je postaven na principech kolektivní viny a presumpce viny a nerespektuje princip priority jednotlivce a jeho svobody před státem. Navíc je zákon o evidenci tržeb špatně připraven – nestanovuje jasná a splnitelná pravidla a naopak dává státu možnost svévolně rozhodovat.

  Opakovaně jsme poslance i vládu upozorňovali na zbytečnost a závadnost elektronické evidence tržeb, jejíž proklamovaná potřebnost je zakládána na vykonstruovaných důvodech. Ministerstvo financí uvádí na podporu EET převážně zkreslené údaje, zmanipulovaná data, nedoložená tvrzení, polopravdy a dokonce i nepravdy. Naopak důvodů proti zavedení elektronické evidence tržeb bylo předloženo velké množství. Naše argumenty o tom, jak bude EET drahá, diskriminující a přehnaně restriktivní ministerstvo financí nikdy nevyvrátilo. Nemůže, protože vycházíme z jeho údajů, důvodové zprávy a návrhu zákona. A tak dělají mrtvého brouka a pracují na tom, aby byla EET zavedena, děj se co děj. Ať budou důsledky jakékoli, to je jim zjevně jedno.

  Jsme si vědomi toho, že nejlepší cestou, jak doložit naše tvrzení, by bylo nechat přijetí zákona volný průběh a vládu a koaliční poslance potom volat k odpovědnosti za dopady neúspěšného, drahého a nedemokratického projektu. Jistě každý pochopí, že to nemůžeme udělat. Pocit zodpovědnosti nám to nedovolí. Aby se předešlo plýtvání veřejnými prostředky a nadměrnému omezování svobody občanů ČR, stále musíme na tyto hrozby upozorňovat.

  Asociace podnikatelů a manažerů připravila dvě výzvy ústavním činitelům – Výzvu vládě ČR ke stažení zákona o ET z projednávání v Poslanecké sněmovně a Výzvu koaličním poslancům k jeho odmítnutí.

  Tyto výzvy podepsalo celkem 7 podnikatelských organizací a společně tak vyjádřily nesouhlas s připravovanou elektronickou evidencí tržeb. Ve výzvách říkáme:

  My, vybrané podnikatelské spolky, jsme přesvědčeny, že elektronická evidence tržeb nepřispěje ke zlepšení výběru daní. Naopak jsme toho názoru, že to bude opatření neadekvátně nákladné a nadměrně restriktivní. Nadto pokládáme navrhovaný zákon za neústavní.

  Vážený pane premiére a vážená vládo, žádáme Vás, odmítněte elektronickou evidenci tržeb a stáhněte návrh zákona o evidenci tržeb z projednávání v Parlamentu ČR. Projevíte tím velkou míru rozvahy a uklidníte statisíce malých podnikatelů a živnostníků, kteří se cítí být ohroženi.

  Dodáváme, že vstoupí-li zákon v platnost a účinnost, zasadíme se o podání návrhu na jeho zrušení podle §64 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.

  Celý text výzev naleznete na následujících odkazech:

  Výzva vládě

  Výzva poslancům

  Neděláme si naději, že tato vláda udělá nějaký vstřícný krok k udržení svobody podnikání, ve prospěch malých podnikatelů a živnostníků. Otázkou však je, jak se zachovají koaliční poslanci. Někteří nám na výzvu odpověděli, a za citaci stojí například slova poslance Jiřího Zlatušky (ANO): Ve výzvě samé navíc navádíte poslance vládní koalice k odmítnutí vládního návrhu, tedy k porušení koaliční smlouvy. To považuji za nízkost. (konec citátu) Je vůbec možné, aby poslanec demokratického státu považoval stranické smlouvy a kuloární dohody politiků za nadřazené právu demokratické společnosti? Zdá se, že doba opoziční smlouvy je zpět. Stranické dohody a zájmy některých politiků jsou zjevně více, než zájmy občanů a svobodné prostředí pro život i podnikání. Tak uvidíme, jak budou poslanci hlasovat. A pamatujme si to, brzy nás zase budou přemlouvat, abychom je zvolili, protože oni to přece myslí upřímně.

  Radomil Bábek, autor je předseda Asociace podnikatelů a manažerů

  Sdílejte
  Předchozí článekPermanentní sledování lidí – zvrácené a nepřijatelné chování státu
  Další článekOdpovědnost za hlasování: Další bič nad hlavami zastupitelů měst a obcí
  Radomil Bábek
  Radomil Bábek vybudoval či spoluvybudoval několik úspěšných společností (Everesta, ECS Eurofinance, Marketeers, Inboox, Eyrie a další), jejichž vedení již z větší části předal mladším partnerům. Řídí podnikatelskou skupinu VZK Group, kterou tvoří 10 společností a 3 projekty. VZK Group je platformou pro komunitní podnikání, je to sdílení zdrojů a podpory. Pomáhá v rozjezdu novým či mladým firmám a investuje do nich. Podnikání vnímá jako životní styl. Je přesvědčen, že firmy a jejich zaměstnanci jsou motorem ekonomiky ČR. Politici a vysocí úředníci jsou podle jeho názoru zataženou ruční brzdou. Proto s přáteli založil Asociaci podnikatelů a manažerů, jíž se stal předsedou. Hájí dobré jméno podnikání a chce přimět stát, aby se choval k podnikatelům s úctou. V popředí profesních zájmů Radomila Bábka jsou psychologie, krizový management a vše související se strategickým řízením a plánováním. V posledních letech vystupuje na konferencích a přednáší externě na vysoké škole. Jeho přednášky a vystoupení se vždy týkají managementu, leadershipu a strategického plánování a řízení. Hodně času věnuje poradenství pro začínající podnikatele a mentorování či koučování startupů.