Za Františkem Vondruškou, který získal v lednu cenu Právník roku in memoriam

  Dne 7. listopadu 2013 zemřel v Brně po vleklé chorobě trestní právník a státní zástupce František Vondruška. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a po jejím absolvování se stal čekatelem a později prokurátorem. Působil na Okresní prokuratuře a od roku 1994 na státním zastupitelství ve středočeské Příbrami, kde se v roce 1951 narodil a kde byl i okresním státním zástupcem.

  Později přešel na Analyticko-legislativní odbor Nejvyššího státního zastupitelství v Brně, kde v letech 2007 až 2011 vykonával funkci vedoucího legislativního oddělení. Roku 2006 se stal členem Legislativní rady vlády a Rady Justiční akademie. Na Justiční akademii patřil k nejaktivnějším lektorům v kurzech pro státní zástupce a právní čekatele státního zastupitelství. To přispělo k jeho obecné známosti i mezi mladou generací.

  Byl publikačně činný a je spoluautorem Zákona o státním zastupitelství s komentářem a judikaturou (Leges Praha 2010), což je hlavní komentář tohoto zákona dodnes. Jako státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství cítil povinnost rozvíjet teorii a právní vědu veřejné žaloby u nás.

  Po mém příchodu na Nejvyšší státní zastupitelství mne ohromil široký právní přehled Františka, který se neomezoval jen na trestní právo. Neměl profesní klapky na očích, ale věděl, že právní řád je nutné používat jako celek se znalostí pozitivního práva obecně, nejen zákonů, které státní zástupci užívají nejčastěji. Proto si František Vondruška zasloužil cenu Právník roku 2013 v oblasti trestního práva udělenou in memoriam 24. 1. 2014 v Brně. Někdy člověk musí umřít, aby byl oceněn.

  František byl pracovitý a hodný člověk. Jeho povahu dokresluje, že byl zprvu aktivní střelec jako myslivec. Později však nechtěl ublížit ani lovné zvěři. Pušku odložil, ale ne myslivecké srdce a nadále vedl kroniku svého mysliveckého sdružení a zabýval se mysliveckým právem. František byl vynikající společník. Byly to příjemné a poučné chvíle strávené s ním i jeho partnerkou Květou Pivoňkovou, mladoboleslavskou okresní státní zástupkyní. Nejednu láhev moravského víno jsme spolu okoštovali. Úmrtím Františka Vondrušky odešel slušný člověk, který mnoha lidem pomohl a nikomu neublížil.

  Sdílejte
  Předchozí článekEvropská unie má korupci ve svém genofondu
  Další článekZajímavý Stanislav Křeček a rozpad státu
  Zdeněk Koudelka
  Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, PhD. je doktor práva v oboru ústavní právo a politologie, advokát. V letech 1998 – 2006 byl poslancem za ČSSD, od roku 2006 do roku 2011 pak náměstkem nejvyšší státní zástupkyně pro legislativu a mezinárodní vztahy. V roce 2009 byl jmenován docentem a v letech 2011 až 2013 působil jako náměstek ředitele Justiční akademie v Kroměříži. Je členem redakčních rad prestižních právnických publikací a autorem odborné právnické literatury. Přednáší na katedře ústavního práva a politologie právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2014 je advokát. Veřejně se přihlásil k myšlenkám hnutí Trikolóra.